Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Författare: admin (sida 1 av 4)

Erfaren webbyrå inom Stockholm

Erfaren webbyrå inom Stockholm

När syftet är att nå ut till såväl företag som privatkunder ställs krav på en fungerande och välbyggd webbplats. I och med att nivån är hög, krävs betydligt mer än för några år sedan. Det räcker inte med en snabbt utförd html-sida på en hemmaserver. Allt fler tittar därför efter professionella lösningar där man tagit med alla tänkbara variabler i kalkylen. Att gå till en webbyrå i Stockholm kan många gånger vara det snabbaste sättet för att komma igång. Har man en verksamhet som redan omsätter kan man satsa helt på denna istället för att lägga dagar på att lära sig om cms och effekter, java samt formulär. I kontakten med en webbyrå i Stockholm eller någon annan stad, kan man dessutom få hjälp med att hitta bra hosting.

Snabbare webbplats genom webbyrå i Stockholm

För den som vill nå ranking är det viktigt att man inte går i onödiga hinder. Att ha en långsam webbplats blir allt svårare för de som önskar nå resultat på längre sikt. Google och andra sökmotorer har varit tydliga med att laddtider är en av de faktorer som väger in i hur de rankar en webbplats. Naturligtvis är innehållet det viktigaste, men om man inte kan få det tillgängligt för besökare, kan man snabbt se hur satsningen inte går som man hoppades.

Det finns många sätt att bygga webbplatser idag och de webbyråer som är verksamma i Stockholm jobbar hårt för att vara i framkant! De många redskap och funktioner som kommer ut på marknaden är svåra att hålla rätt på om man inte jobbar med detta professionellt. Vidare finns det mycket att vinna på dialogen med någon som vet hur webbplatser fungerar! Kanske är det inte de snyggaste och mest iögonfallande funktionerna som fungerar bäst? Har man lagt tid på att utforma en webbplats kan det vara svårt att med klara ögon se vad som skall bort och inte. Genom att anlita en webbyrå är det ofta enklare att se vad som fungerar och samtala om sådant man önskar justera.

Detta är en av de aktörer som driver Webbyrå i Stockholm.

Butikslokaler i Stockholm

Butikslokaler i Stockholm

För dig som har en butiksverksamhet i huvudstaden kanske du är i behov av en butikslokal. Eller kanske har du drivit en framgångsrik e-butik och önskar öppna en fysisk butik för trogna kunder i denna stad. Det finns gott om olika sorters butikslokaler i Stockholm, både centralt belägna och lokaler mer i utkanten av staden. Även om det är mest liv och trafik innanför slussarna finns det naturligtvis även en hel del butiksverksamheter utanför. I förorterna är det billigare att hyra butikslokaler än i innerstaden. Det finns även olika sorters lokaler, vissa är anpassade för restauranger och caféer, andra för spaanläggningar, frisörsalonger och liknande. Beroende på vilken typ av bransch du jobbar inom finns det alltså olika alternativ.

Specifika krav på område

Vissa butiker samlas runtomkring särskilda områden inne i Stockholm. Mindre detaljbutiker och kuriosa-affärer tenderar att hamna runt samma kvarter. Kanske har du en specifik inriktning med din butik? Då kan det vara bra att ta reda på vilket område som passar bäst för din verksamhet. Kanske har du även särskilda önskemål gällande butikslokalens utformning. Du kanske behöver mycket ljusinsläpp eller hellre mindre fönster så att du själv kan bestämma ljussättning med hjälp av belysning. Eller så kanske du vill ha butiken i ett hörn? Det finns många parametrar att ta med i beräkningen innan du börjar kontakta hyresvärdar. Självklart finns det även sidor på nätet där val av lokaler samlas på ett ställe. Med olika filter kan man oftast få fram passande alternativ för just det du behöver.

Viktigt att tänka på

När du ska välja ut butikslokaler i Stockholm finns det många saker att tänka på. Förutom själva priset och hyran behöver du även bestämma vart du vill ha din verksamhet. Kanske behöver du även hjälp med olika tips inför valet? Det finns bra bloggar och hemsidor som beskriver hur du ska gå till väga när du ska köpa eller hyra en butikslokal i Stockholm samt hur du kan tänka kring inredningen. Inredningen i kommersiella butiker är nämligen högst genomtänkt och handlar till stor del om psykologi och om hur kunden rör sig i butiken.

Vad gör en kontrollansvarig?

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till vid byggprojekt och ser till att alla lagar och byggregler efterföljs. Exempelvis tar de fram en kontrollplan och är med under hela projektet. Personen får inte vara jävig vilket innebär att man exempelvis inte kan vara anställd av det företag som utför själva arbetet på platsen. Följande exempel visar hur en kontrollansvarig i Stockholm, Svea Ingenjörsbyrå, arbetar och erbjuder för tjänster.

 • Kontrollerar och får projektet framåt

Många förknippar en kontrollansvarig som en person som enbart kontrollerar allt efter att byggnationerna är klara. Men det är istället med under hela projektet. Detta i alla fall inom de områden där de har sin profession.

Svea Ingenjörsbyrå skriver exempelvis att de har ”ingående kunskap om bygglovslagsstiftningen” vilket gör att rätt beslut kan tas i olika specifika situationer. Därmed är man med ut bidrar till projektet och är alltså inte enbart en kontrollerande faktor.

 • Från byggrådgivning till beräkningar

En tjänst som erbjuds är exempelvis Byggrådgivning och projektledning. Detta sträcker sig genom hela projektet och hjälper både företag och föreningar vid stora byggnadsprojekt. Utöver det kan besiktningar genomföras och kontrollera planeras. Man kan generellt även ta fram bygglovsritningar och andra handlingar som underlättar för företaget att få byggnationen att påbörjas så fort som möjligt. När man väl fått bygglov kan man erbjuda tjänster inom byggnadskonstruktion och beräkning.

 • Mot olika kundgrupper

Ofta är det ingenjörsbyråer eller liknande företag som erbjuder sina kunder tjänster inom att vara kontrollansvarig. Däremot varierar det vilka kunder man främst vänder sig emot. Det kan exempelvis vara mindre företag, byggföretag eller de största företagen inom branschen. Just Svea Ingenjörsbyrå har valt att enbart vara kontrollansvarig i Stockholm och då mot bostadsrättsföreningar. Detta är en ganska vanlig kundgrupp då man generellt inte har tillräcklig kunskap inom området inom föreningarna. Ska en bostadsrättsförening i Stockholm exempelvis bygga om garagen till lägenheter behöver man ansökan om bygglov. Men utöver det även följa gällande lagar vid byggnation och installation. Det är bland annat dessa bostadsrättsföreningar som Svea ingenjörsbyrå vänder sig mot. De har alltså valt att ha denna kundgrupp i fokus.

Men självklart finns det byråer med annat fokus och det viktiga är att man väljer den byrå som vänder sig mot passande målgrupp. De har framförallt rätt kompetens och kan bemöta kunden genom erfarenhet av andra kunder inom området. Behöver du en kontrollansvarig i Stockholm? Kontakta en ingenjörsbyrå via denna hemsida och få hjälp med olika förslag.

Skyddsombudens roll för att skapa en bättre arbetsmiljö för målare

Skyddsombudens roll för att skapa en bättre arbetsmiljö för målare

Målare är ett relativt olycksdrabbat yrke. Även om olyckor givetvis inte sker särskilt ofta, så kan det innebära förödande konsekvenser när så väl sker. Detta eftersom man ibland arbetar med vissa risker – fasadmålningar på höghus i Stockholm är ett exempel på en risksituation.

Den som är skyddsombud har som uppgift att bevaka arbetsgivaren – att kontrollera så att kraven i arbetsmiljölagen följs, tillsammans med kollektivavtalet samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I slutändan är det arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är okej. Samtidigt skall de anställda dock vara delaktiga i arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö. Som skyddsombud representerar man arbetstagarna.

Ett skyddsombud ska finnas på arbetsplatser där det är minst fem anställda. Vid arbeten som är särskild riskfyllda så ska det även finnas om det är färre än fem anställda. Det här kan härledas till exemplet ovan; om målare i Stockholm ska utföra en fasadmålning på hög höjd, så kan ett ombud behövas. Men att snubbla, ramla eller halka är risker även på låg höjd. Vanliga konsekvenser av detta är benbrott och stukningar.

Som skyddsombud representerar man inte bara de ordinarie anställda. Även inhyrda arbetstagare omfattas.

Ett skyddsombud utses genom fackföreningen. Mandattiden är maximalt tre år. I större verksamheter så utses flertalet skyddsombud. Hur många som utses beror på företagets storlek. En av dem kommer i sådana fall att utses till huvudskyddsombud.

Risker

Som andra branscher har måleribranschen sina speciella risker, och situationer man bör ha extra hög säkerhetsmedvetenhet i. I inledningen nämnde vi fasadmålning av ett höghus i Stockholm som ett sådant exempel. Målare i Stockholm och i andra städer där man ofta jobbar på höga byggnader, behöver ha god koll på fallsäkerheten.

 • Fall på hög och låg höjd.Fall på låg höjd kan få till exempel stukningar och benbrott som konsekvenser. Ju högre upp en målare arbetar, desto större kan konsekvenserna bli vid en olycka.
 • Ergonomi. Många arbetsmoment som målare innebär repetetivt arbete i krävande arbetsställningar. God kännedom krävs kring ergonomin.
 • Kemiska risker.Målarfärgen, som ju är det huvudsakliga arbetsmaterialet för en målare, är en kemisk produkt. Många produkter idag är vattenbaserade, men fortfarande används lösningsmedelsburna färger.

Vikten av behörig elektriker i Linköping

En elektriker har genomgått flera års utbildning, oavsett vilken sorts elektriker det handlar om. Samtliga behöriga elektriker går samma grundutbildning och fortsätter sedan att utbilda sig inom mer specifika områden och inriktningar. Det finns bland annat fastighetselektriker, installationselektriker och serviceelektriker, för att nämna några stycken. Om du är i behov av en elektriker i Linköping kan du garanterat hitta något som passar perfekt för ditt ändamål. Kanske ska du lägga golvvärme? Eller dra nya elledningar i väggen? Då är det viktigt att du får hjälp av en erfaren och professionell yrkesman. Det är nämligen olagligt att utföra de flesta elinstallationer på egen hand utan behörighet. Dessutom kan det ge otäcka konsekvenser att greja med elektricitet utan kunskap och erfarenhet.

Vad kostar det?

Priserna för elektriker och andra hantverkare kan skilja sig en del beroende på läge i landet, område och liknande. Dock brukar timpriset ligga någonstans mellan 450 och 650 kronor. Dessutom drar hantverkare av rot-avdraget för dig som är privatperson, något som gör att du kan spara in 30 % på upp till 50 000 kronor.
Priset varierar naturligtvis även beroende på projektets omfattning. Kanske gäller det ett stort installationsjobb som tar flera dagar eller veckor. I andra fall kanske det gäller en enklare installation som blir klar på någon timme. Du kan alltid kontakta några olika elektriker i Linköping för att få prisförslag och därmed kunna jämföra.

Vikten av behörig elektriker i Linköping

Förutom att personskador kan ske om man själv försöker att greja med elen finns det många andra anledningar till varför elektrikerarbetet är reglerat. Bland annat är det viktigt att alla elinstallationer utförs korrekt eftersom bostaden annars kan bli farlig. Det finns egentligen bara några få saker man själv får göra när det kommer till elektricitet. Det du kan göra själv är exempelvis att byta en propp som gått sönder, eller åtgärda en utlöst automatsäkring. Skarvsladdar är något du kan köpa i de flesta affärerna med elprodukter, och dessa kan du även montera själv. Så länge det handlar om högst 16 ampere kan du även själv byta fasta strömbrytare och uttag i väggen.

Kamera och hemlarm – i ett?

Kamera och hemlarm – i ett?

På senare tid har flera smarta övervakningskameror på marknaden dykt upp. Ofta är det kameror av god kvalitet, med tydlig bild och rörelsesensorer som aktiverar kameran när någon, eller något, dyker upp inom det bevakade området. Det är egentligen inte något som kan ersätta ett klassiskt hemlarm – men det kan vara ett mycket gott komplement.

Bara blotta åsynen av kameran kommer att skrämma iväg de flesta tjuvar, såvida ditt hus inte är ett speciellt mål på något sätt. Att de sedan filmas gör att chanserna att gärningsmännen straffas ökar betydligt.

Så funkar det

Det finns flera olika modeller på marknaden, av olika tillverkare. Dessa smarta kameror har dock mycket gemensamt med varandra. Många gånger går det att ställa in rörelsesensorerna i detalj, så att du till exempel inte behöver få en notis när en bil kör på vägen utanför. Det här är nästan en förutsättning för att de ska vara bekväma att använda i vardagen.

Vidare brukar känsligheten kunna ställas in. Det innebär att du kan undvika att få notiser av exempelvis vajande grenar eller kaniner som springer genom det bevakade området. De bästa aktörerna på marknaden har mycket goda inställningar för detta.

Kan det ersätta ett hemlarm?

Nej, det fyller inte riktigt samma funktion som ett vanligt hemlarm. Förvisso kan du, genom en app i mobilen, aktivera en siren som skrämmer iväg tjuvarna. Vissa modeller erbjuder även koppling till larmcentral – och då är det en annan fråga. Det är dock enbart ett fåtal aktörer som erbjuder detta, och inte sällan då bara i Nordamerika.

Ett hemlarm som är kopplat direkt till central är som något annat, då dessa enkla kameror, som riktar sig mot privatpersoner, ofta saknar den funktionen. Däremot kan, som tidigare nämnt, en smart övervakningskamera vara ett mycket bra komplement. Du får notiser i mobilen och kan personligen agera när någonting sker. Till exempel brukar du kunna initiera tvåvägskommunikation, något som har en mycket avskräckande effekt.

Du brukar också kunna aktivera en siren. Även det är givetvis mycket avskräckande. Kolla på olika modeller och deras funktioner, för att hitta det som passar dig bäst. Det kan nämligen variera ganska kraftigt.

Inred nya kontoret personligt

Inred nya kontoret personligt

Tittar du runt på lediga kontor? Om du bor i en större stad som Stockholm eller Göteborg till exempel, så har du en hel del alternativ att välja mellan. En stor del i hur man kan inreda är givetvis den befintliga utformningen och interiören. Samtidigt kan man – nästan oavsett befintlig utformning på lokalen – åtminstone göra det personligt och skapa god trivsel för medarbetarna.

Något som kan göra underverk för ett kontor är växter. Det kan vara svårt att få det riktigt personligt och livfullt stundtals. Växter råder bot just på detta. Förutom att det ger liv till kontoret, så kommer det också att dölja otrevliga dofter – och istället sprida trevliga dofter. Många väljer att köra fullt ut på växter – till exempel genom att skapa hela växtväggar eller ställa in flertalet mycket stora blommor, nästan som träd. Glöm inte att vissa växter dessutom renar luften och ökar luftfuktigheten. Prata med blomsterbutiken för att få råd kring vilka växter som passar bäst för just era önskemål och behov.

I samma tema kan man jobba mycket med tyger och textilier. Precis som växter är det något som kan ge lokalerna en hemtrevlig känsla. Dessutom kommer det med trevliga effekter vad gäller ljudnivåerna. Mjuka mattor och tjocka gardiner kommer att absorbera ljudet, vilket bidrar till att de ljud som väl låter, inte låter lika mycket. Mattor och gardiner kan man ha i princip överallt på kontoret – men särskilt väl kommer det kanske till nytta där mycket folk rör sig.

Vidare är ljuset viktigt. Rätt ljus kan hjälpa kreativiteten och få de anställda att må bättre. Helst bör det vara naturligt ljus i den mån det går.

Som nämnt högre upp i texten hänger inredningen mycket på hur kontoret är utformat. Är det en renoverad industrilokal i Göteborg med betonggolv? Eller en gammal herrgård lite ute på landsbygden? Att titta på relevanta lediga kontor är enkelt. Förslagsvis kan du till en början sondera terrängen genom att söka på nätet. Testa fraser som ”lediga kontor i Göteborg” till exempel (byt ut Göteborg mot din stad, och du bör snabbt få fram en rad relevanta träffar att titta mer på.

Tandläkare och akuttider

Tandläkare och akuttider

Tandläkare och akuttider – vad gäller egentligen? Det är inte riktigt samma vårdbehov som normalt krävs för munnen när man jämför med hur det ser ut i primärvården. Livshotande tillstånd är något som man normalt åker till sjukhuset för – och inte tandläkaren. Samtidigt har många tandläkare börjat erbjuda akuttider på senare år, inte minst sedan privatiseringen.

Sedan privatiseringen, som var en het debatterad fråga när det begav sig, har det dykt upp många kliniker runt om i landet. I mellanstora städer som till exempel Linköping har de boende flera aktörer att välja mellan – säkerligen inom gångavstånd från dörren.

Att erbjuda akuttider kan vara ett sätt att hävda sig i konkurrensen. Hur snabbt en tid kan erbjudas varierar naturligtvis, men ofta handlar det om att man får en tid nästa dag på kontorstid. En klinik som har dörren öppen dygnet runt för akutfall finns sannolikt inte – eller så är det extremt ovanligt. Med detta sagt så erbjuder även den statliga tandvården akuttider.

En klinik i Linköping vi tittar på skyltar med att de har ”akut tandvård i Linköping”. Kliniken är centralt belägen och har öppet veckans alla dagar, och då även under kvällstid. Dock finns det inte särskilt mycket information om den akuta tandvården att hitta – men sannolikt behöver man vänta en dag, eller åtminstone ett par timmar, innan vård kan ges. Men som ovan nämnt är det inte lika akuta tillstånd som primärvården kan behöva hantera.

Vad kan man söka akuttandvård för?

Det finns flera anledningar till att man kan behöva besöka tandläkaren akut. Exempel på tillstånd är som följer:

 • Väldigt starka ilningar.
 • Problem med visdomstand.
 • Tänder som skadats till följd av en olycka.
 • Tänder som slagits ut.
 • Stark tandvärk.
 • Krona eller bro som har lossnat.
 • Lossnade plomber eller fyllningar.

Akut tandvård är inget man bör vänta med. Munnen bör man vara rädd om, precis som med resten av kroppen. Problemen kan komma plötsligt, och orsakerna kan vara flera. Har du drabbats plötsligt av mycket stark tandvärk kan det till exempel vara ett tecken på ett obehandlat hål. När det är akut väljer man ofta den närmsta kliniken med god tillgänglighet – eller en klinik med en tandläkare man har blivit behandlad av förut.

Vad kostar en elektriker?

Vad kostar en elektriker?

När en renovering ska genomföras gör de flesta en budget för att veta hur mycket man kan lägga på de olika delarna. En fråga som ofta kommer upp då är hur mycket det kostar att anlita en elektriker. Det är inte helt lätt att svara på då de flesta elektriker enbart har löpande pris per timme. Men med ett exempel från en elektriker i Stockholm kan vissa prisnivåer visas.

Exempel på installationer

Installation av jordfelsbrytare – Kostnad per installation 1995 kr. Därtill tillkommer kostnad för själva jordfelsbrytaren i det fall som inte kunden köpt in denna tidigare.

Ändring av huvudsäkring – Kostnad per installation 1250 kr. Även här kan det tillkomma kostnader för eventuellt material.

Installation av bänkbelysning i kök – Kostnad per installation 1500 kr. Här kan priset däremot variera något beroende på om installationen är större än ”normalt”

Andra exempel på fast pris

Andra exempel kan tas från en annan elektriker i Stockholm som just marknadsför sig med att ha ”fast pris” på ett flertal tjänser. Det gäller däremot inte alla tjänster utan de ca 15 olika tjänster som kan väljas på hemsidan. Bland dessa finns exempelvis byte av elskåp, installation av spotlights och installation av golvvärme.

Installation av golvvärme – Kostnad för installation 543 kr efter ROT-avdrag. Det krävs däremot i detta fall att allt jobb är färdigställt innan så att enbart är själva installationen som behöver genomföras.

Byte eller installation av termostat – Pris inklusive termostat 2235 kr.

Timpris

Det finns alltså elektriker som på sina hemsidor visar upp exempel på installationer och vad detta kostar. Men då arbetet kan variera i tid så mycket mellan olika installationer är det betydligt vanligare att man tar betalat per timme.

Samma elektriker som angav priserna ovan hade timpriser beroende på vad för arbete som skulle utföras. Detta med exempelvis 650 kr per timme vid installation och service av standardprodukter medan det vid konsultation kunde kosta allt från 400 – 900 kr beroende på inom vilket området det var aktuellt och var någonstans konsultationen genomfördes. Överlag är det dyrare att få hjälp i hemmet mot att själv åka till elektrikern och få konsultation hos dem.

Startavgift kan tillkomma

Startavgift betyder att en startkostnad alltid uppkommer så länge som ett arbete beställs. Tar arbetet en timme debiteras alltså både timkostnaden och startdebiteringen. Är det fast pris bör man alltså även kolla upp om startavgift tillkommer.

Ytterligare en kostnad är utkörningsavgift. Bor du i Stockholm brukar det inte vara någon utkörningsavgift om företaget är beläget här. Men bor du längre ut mot kusten eller i exempelvis Strängnäs kan avgifter tillkomma.

Vill du ha ännu fler konkreta exempel på kostnader kan du klicka dig vidare här för och ställa frågan direkt till en elektriker.

Testa snäppramar

Snäppramar kanske inte är något den vanliga konsumenten har i sitt hushåll, men är väldigt vanligt för till exempel kommuner, biografer och andra verksamheter och företag. Det primära syftet med snäppramar är att visa upp någon form av information, den kanske vanligaste informationen är affischer med olika reklambudskap. Du har säkert sett snäppramar till exempel vid busshållplatsen med olika sorters reklam i eller vid din lokala mataffär där du kan se vilka varor som det är extra erbjudande på. Snäppramar kan också ibland kallas för klickramar.

Snäppramar är oftast tillverkade i aluminium, medan det finns vissa, oftast mindre storlekar, som kan ha till exempel en bakpanel av plast för att vara lite billigare vid inköp. De mindre modellerna kan till exempel passa utmärkt som bilder eller dörrskyltar på företaget, speciellt om det är information som byts ut oftare än andra.

Enkla att montera snäppram

Snäppramar är oftast väldigt enkla att montera och underhålla, det vill säga byta ut budskapet när det är dags. Ibland kan det tyvärr vara så att man behöver ha snäppramar som inte är så enkla att byta, åtminstone inte om man inte har ett speciellt verktyg att öppna den med, utifrån skadegörelse eller stöld av materialet. Då finns det även speciella snäppramar att köpa för detta ändamål.

Snäppramar kommer dessutom i många olika storlekar, allt för att passa just din verksamhet bäst. Det finns också ofta olika färger på ramarna, också för att passa budskapets syfte. Svarta ramar anses vara vanligast, men de kommer i många olika färgglada färger, och även i metallfärger och olika träfärger. Vissa ramar har till och med LED-belysning som hjälper till att lysa upp informationen som sitter inne i ramen på ett trevligt och säljande sätt.

Snäppramar kan användas ute och inne

Snäppramar kan monteras på olika sätt då de är väldigt användbara. Du kan till exempel montera dem liggandes eller ståendes. Givetvis kan man montera snäppramar inomhus, men de fungerar också lika bra utomhus. Som regel bör man använda en snäppram som har en tjocklek på minst 32 mm på listen på ramen, men det finns också vissa modeller som säljs som vattensäkra. Ramarna har då gummilister på insidan som ger ett bra och fullgott skydd mot vatten som tränger in i ramen och därmed kan förstöra exempelvis affischen.

Köpa snäppramar? Här har vi samlat information om snäppramar.

« Äldre inlägg

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑