Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Sida 3 av 3

MBFonline tar hand om din förenings förvaltning

MBFonline tar hand om din förenings förvaltning

Att äga en bostad i en bostadsrättsförening har flera fördelar. Som förening tar man tillsammans hand om bostaden och driften och har flera juridiska och ekonomiska rättigheter. Med rättigheter kommer även skyldigheter och plikter, inte minst ekonomiska och juridiska. Som en grupp individer som har andra jobb, familj och intressen kan det vara svårt att få tid över för allt som måste göras inom en bostadsrättsförening. Dessutom kan det vara extremt komplicerat att göra det juridiska och ekonomiska arbetet om man inte är utbildad i varken ekonomi, bostadsbranschen eller juridik. Det är viktigt att allt går rätt till i pappersarbetet och misstag kan ha fatala konsekvenser, om inte olagliga. Att därför som förening anlita ett förvaltningsföretag som tar hand om det mesta åt er, är inte bara ett bekvämt stöd, det minskar arbetet och stressen avsevärt för er som förening! Dessutom får ni säkerheten att allt går rätt till. MBFonline är en förvaltare som minst sagt är modern. Här berättar vi mer om företaget och deras digitalisering!

50 år erfarenhet

MBF, kort för Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, arbetar med allt som gäller förvaltning av fastigheter. Företaget hjälper både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med deras förvaltning av sin egendom, både när det gäller ekonomisk och juridisk. MBF startade för 50 år sedan och idag arbetar förvaltningsföretaget med ca 400 bostadsrättsföreningar och gör föreningslivet mycket lättare och bekvämare för dem. Med andra ord har MBF en enorm expertis och många erfarenheter som är ovärderliga när det gäller förvaltning. MBF vet helt enkelt vad de håller på med och sköter sitt arbete snyggt, organiserat och noggrant.

MBF har följt med utvecklingen till digital förvaltning

Även om Mälardalens Bostadsrättsförvaltning startade för 50 år sedan då förvaltningsbranschen verkligen såg annorlunda ut, har företaget inte stannat upp i tiden, utan följt med utvecklingen till det digitala. Idag sker nästan allting MBF erbjuder sina kunder online, via mejl och olika program och systemvaror. Idag kallas MBF sig själva MBFonline för att betona sitt byte från den traditionella förvaltningen till den digitala. Företaget har gjort sina tjänster till många smarta och enkla funktioner som finns digitalt och detta gör det enklare för din förening än hos en traditionell förvaltare. Efter att offerten är inskickad och avtalet underskrivet (allt detta sker via emejl och post) får ni uppgifter för att logga in på deras kundportal. På portalen finns alla MBFs tjänster och funktioner digitalt, lättillgängligt för er!

Digital närvaro

Oavsett vad för fastighet man bedriver verksamhet omkring finns ett generellt behov av digital synlighet. Att exponera tjänsteutbud och uthyrningsmöjligheter kan på många sätt bidra till ytterligare lönsamhet. Valet av hemsida är många gånger någonting som görs i hast. Resultatet kan dessvärre spegla den entusiasm med vilken man planlagt densamma. Att köpa in en stabil hemsida har genom åren visat sig gynna verksamheten både ekonomiskt och ur ett marknadsföringshänseende. Via denna sida om ekonomi inom näringslivet finns åtskilligt att studera.

Advisor fondförvaltning – Fonder för långsiktigt sparande

Advisor fondförvaltning – Fonder för långsiktigt sparande

Advisors fondförvaltning har fonder för långsiktigt sparande. I denna artikel presenterar vi en av dessa fonder – Advisor världen.

Advisor har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 1997. 2012 ombildades Advisor till ett fondbolag, som bland annat ägnar sig åt fondförvaltning.

Advisor fondförvaltning har cirka 50 000 kunder i fonder för både pensionskapital och annat sparande, och förvaltar ett kapital på cirka 10 miljarder kronor. Advisors fondförvaltning består av tre olika fonder, Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. I denna artikel kommer vi att presentera den första fonden för dg, Advisor Världen.

Advisor Världen

Den första av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor Världen. Den bildades i maj 2011 och är en global dagshandlad aktiefond. Beroende på Advisors makroanalys kan de marknader som står i fokus variera över tid, men fonden placerar både i Sverige och globalt, där av namnet Advisor Världen. Advisor Världens medel placeras i överlåtbara penningmarknadsinstrument, värdepapper, fondandelar derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut.

130/30 fond

Det är en 130/30 fond, vilket innebär att den ägnar sig åt handel med aktier som kan komma att sjunka i värde, vilket i sin tur fungerar som en hävstång för avkastningen. De heter 130/30 fonder just för att kapitalet som ska satsas på aktier ökar med 30 procent och det är en typ av fond som blir mer och mer populär. En av 130/30 fondernas fördelar är att man kan utnyttja marknaderna och värdepappers relativa styrkor och svagheter för att öka avkastningen.

I praktiken innebär fondens strategi att man kan satsa mer pengar än vad som egentligen finns. Det är ett modernt och flexibelt sätt att förvalta aktier.

Målsättning

Advisor Världen har som målsättning att uppnå högsta möjliga värdetillväxt. Detta sker genom att Advisors fondförvaltare gör en aktiv placering av förmögenheten med en god spridning av risker. Det är en långsiktig fond, vilket innebär att den inte rekommenderas för personer som planerar att investera sina pengar under kortare tid än fem år.

Advisor världen har en medelhög risk, både för upp- och nedgångar i andelsvärdet, och du kan dagligen ha koll på andelsvärdet på Advisors hemsida, där Advisors fondförvaltare publicerar det. På Advisors hemsida kan du även finna mer information om fonden, men även om Advisors övriga fondförvaltning, och fonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Vi hoppas att du nu vet det du behöver om Advisor Världen för att veta om det är rätt fond för just dina investeringar.

Varför gå en kurs i Excel?

En ganska vanligt förekommande frågeställning bland personer som länge har arbetat med Excel, om än inte på ett optimalt sätt, är varför man skulle behöva gå en kurs i Excel. Utbildaren på en excelkurs kommer att lära dig nya sätt att utföra beräkningar och analyser på, med hjälp av formler, funktioner, tabeller, makron, diagram och grafer. Om du redan är en någorlunda van användare av programmet, kan du genom att gå en excel kurs istället uppdatera dina färdigheter och på så vis kunna att utföra detta arbete på ett ännu bättre sätt. Vilka är då de vanligaste orsakerna för individer och personalgrupper att delta i excelkurser? Här nedan kommer vi att lista några av de tunga argumenten för att delta i sådana kurser.

Bemästra genvägar, funktioner och formler för att spara tid och öka produktiviteten.

Du kan lära dig att kombinera funktioner i användbara formler och använda dessa i dina beräkningar. Genom att använda pivottabeller för att analysera data, kan du skära ner på antalet arbetstimmar och också minska eller helt ta bort behovet av att skriva in formler i programmet. Du kan upptäcka nya verktyg som hjälper dig att dela ditt arbete med andra, och kan också hitta nya och mer effektiva sätt på vilka du kan analysera data. Genom att använda olika kortkommandon kan du dessutom spara flera minuter varje arbetsdag, vilket i slutändan utgör en besparing på flera timmar eller till och med dagar.

Lär dig att ta fram professionella tabeller och diagram till rapporter, presentationer och utskrifter

Du kan lära dig knep som hjälper dig att ta fram professionella tabeller och diagram. Genom att lägga till färg och bilder kan du enkelt förbättra läsbarheten och på ett mer effektivt sätt nå fram med ditt budskap. Du kan lära dig att på bara några minuter gå från rådata till professionella tabeller. Genom att använda diagram i dina marknadsföringsrapporter och säljpresentationer kan du öka såväl läsbarheten som försäljningen. Du kan också hitta nya sätt att visualisera data på.

Förkorta dina arbetsdagar genom att använda inspelade och programmerade makron.

Du kan minska arbetsbelastningen varje månad genom att med hjälp av makron automatisera uppgifter som du ofta utför. Genom att lära dig spela in dina processer i Excel och spela upp dem automatiskt, kan du avsevärt minska tidsåtgången för arbetsuppgifter som innebär mycket repetition. Dessa makron kan dessutom användas för att lägga till nya funktioner i programmet.

Detta påverkar din PPM

Alla har samma mål med de pengar som finns inom PPM-systemet. Att de ska växa så mycket som möjligt i förhållande till den risk man är benägen att ta. Vissa prioriterar säkerheten och nöjer sig med låg avkastning medan andra tar större risker för att därigenom ha större chans till högre avkastning. Denna text om Advisor och PPM redogör för detaljerad info om fondspar.

Påverka PPM genom att jobba

De som får skattepliktig inkomst får 18,5% av denna avsatt till den allmänna pensionen varje år. Av denna summa är det 2,5% som är PPM. Det kan låta lite men blir över många år en relativt stor summa. Självklart är det viktigt att placera PPM-pengarna på ett bra sätt för att få hög avkastning men i grunden handlar det om att jobba mycket för att därigenom få mer pengar att placera.

Påverka PPM genom låga avgifter

Spelar det någon roll om fondavgiften är 1,5% eller 0,5%? Absolut. Avgifterna gör stor skillnad i längden och är något som många ekonomitidningar lyfter upp som något viktigt att jämföra när man ser över sitt PPM-sparande. Detta visar sig i flera uträkningar som genomförts. Ett exempel är följande:

Den genomsnittliga tiden för att spara pengar i PPM-systemet är 33 år. I detta fall räknar man med en värdeökning på 0% (för att göra det enklare). Om fondens avgift är 0,05% kommer den totala PPM-summan minska med 2% över denna tid. Är istället fondavgiften 1,5% kommer den totala summan minska med 39%!

Påverka PPM genom hög avkastning

Det som de flesta fokuserar på i val av fonder inom PPM är avkastningen. Man jämför olika fondbolag och enskilda fonder för att hitta de som förväntas ge riktigt hög avkastning över en viss tid. Avkastningen kan även vara den enskilda faktorn som främst avgör värdet på PPM-pengarna när de väl ska betalas ut.

Men att enbart titta på avkastning kan vara farligt. Detta eftersom fonder med de största värdestegringarna ett år ofta hittas inom nischade branscher eller utvecklingsländer. Det är alltså fonder där risken är betydligt högre än med breda indexfonder eller liknande. Man bör alltså även överväga vilken risknivå man är beredd att ta.

Många rekommenderar att investering ska ske i fem fonder inom helt olika branscher och inriktningar. Det bör även vara olika regioner eller länder som dessa fonder är inriktade mot. Detta just för att bredda risken.

Tillfällig finansiering

Ibland behöver man pengar även om plånboken och kontot har bistra fakta att meddela. När man behöver låna en mindre summa pengar finns det en hel del olika företag som kan hjälpa till. Det var tidigare svårt att låna mindre summor pengar om man inte först ville ansöka om krediter och skicka in papper till den som erbjuder tjänsterna man är i behov av. Sedan några år tillbaks finns allt ifrån sms-lån till en rad olika lån som går fort att ansöka om och som snabbt ger pengarna man vill åt. Man skall alltid tänka sig för innan man tar ett lån för att vara säker på att man kan betala tillbaks summan man lånat inom kort.

Det finns en hel del avgifter associerade med sms-lån och andra låneformer. Om man har pengar som inte för tillfället är tillgängliga, eller väntar på att få ut sin lön, kan det finnas en hel del fördelar med att kunna låna snabbt och enkelt. De flesta långivare visar kostnader och räntor på sin hemsida och man kan snabbt bilda sig en uppfattning om vad det kan röra sig om för summa som skall betalas tillbaks för att slippa övriga kostnader för påminnelser och avgifter.

Ett klipp

Det finns tillfällen då man ser en chans att göra klipp eller att verkligen kunna få köpt någonting som man längtat efter under lång tid. Har man inte pengar tillräckligt för att handla det man behöver, kan ett kortfristigt lån vara en möjlighet som känns helt okej. Självklart skall man inte låna mer än man kan betala, men för den som tillfälligt är utan kapital kan ett lån vara en chans att ändå kunna göra det man vill. Ett klipp kanske också är värt kostnaderna som följer med när man lånar på bank eller finansbolag.

För bra fakta om lån och finans är detta en webbplats att vittja. Det kommer ständigt nya faktorer att ha med i tanken när det gäller denna bransch varför man behöver hitta ny info.

Daniel Mühlbach och logistikhantering

Redan när Footway grundades år 2010 hade företagets grundare och VD Daniel Mühlbach stor erfarenhet av e-handelsbranschen, sedan tiden på Lensway. När han sadlade om från linsförsäljning till skoförsäljning, såg han en utmaning i logistiken kring skoförsäljningen. Eftersom skor är betydligt större än linser, är också logistiken kring försäljningen av dessa mer komplex. Det avskräckte dock inte Daniel, som gillar logistiska utmaningar.

Med en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi i bakfickan, är det kanske inte så konstigt att Daniel Mühlbach intresserar sig för de logistiska delarna av verksamheten. Han menar att logistiken är kärnan i e-handeln och att komplicerade logistiska problem också utgör möjligheter att lösa dessa på ett bättre sätt än vad konkurrenterna gör.

Från ett lager till ett annat

Han byggde upp en dedikerad lagerlokal åt Footway i Kista men insåg efter förvärvet av Brandos 2013 att den nuvarande lösningen inte skulle fungera i mer än max ett par år. Efter att ha diskuterat flera möjliga lösningar beslutade man sig för att göra sig av med den nuvarande lagerlokalen, vilket förvånade en del av bolagets externa investerare.

Beslutet grundade sig i att det lager i Helsingborg som Brandos hade använt, som var i PostNords regi, hade en väl fungerande verksamhet med kunnig personal. Lagret var också väl utformat och hade kapacitet nog att klara av en rejäl uppskalning.

Så fick det bli och Footway bestämde sig alltså för att göra tvärtom vad man från början hade tänkt sig. Daniel ångrar dock inte att valet föll på PostNord. Efter flytten till lagret i Helsingborg föll allt snabbt på plats. Flera förbättringar implementerades, såsom automatisk sortering och transporter på söndagar.

Det är tack vare detta lager, med skor som sträcker sig 25 kilometer hyllmeter, som Footway kan stoltsera med att ha alla skor i lager. Genom att ha skorna i ett eget lager har Footway också full koll på skornas utseende och egenskaper.

Nyare inlägg »

© 2018 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑