Utvecklingen på alla områden i samhället går snabbt och det gäller att hålla sig uppdaterad av flera skäl. Dels blir jobbet mer stimulerande när man får lära sig nya saker och bredda sin kompetens. Dels gäller det att inte halka efter inom sitt kunskapsområde. Nyutbildade personer har med sig de nyaste rönen inom området och för att kunna arbeta tillsammans behöver man uppdatera sig hela tiden. Mycket ny kunskap går att läsa sig till, men att gå en kurs eller ta del av en utbildning ger ofta mycket mer. Vad ska man välja för form av kompetensutveckling?

Gå en utbildning

WebbutbildningKompetensutveckling inom det egna arbetsområdet ges ofta i form av kurser. Att åka iväg på kurs ger både miljöombyte och nya kunskaper. Man får tillfälle att diskutera olika frågeställningar tillsammans med kurskamraterna. Ofta är kursen upplagd så att det är litteratur som ska läsas och uppgifter som ska lösas på hemmaplan mellan de olika kurstillfällena. Det här är en kursform som tyvärr är ganska kostsam för arbetsgivaren. Personen som önskar kompetensutveckling ska frikopplas från sina arbetsuppgifter ett antal dagar. Därtill kommer eventuella kostnader för resor, boende, traktamenten och kurslitteratur. Arbetsgivaren kan därför tycka att det är för stor kostnad förknippad med kursen och avslår en förfrågan.

Webbutbildning

Digitala lösningar för kompetensutveckling blir alltmer vanliga. Se till exempel diplomautbildning.se där kurser kan hittas som passar inom många olika arbetsområden. Fördelen med en utbildning via webben är att man kan ta del av den både hemma, på jobbet eller under resan till och från arbetsplatsen. Man kan pausa, reflektera och repetera i egen takt. Man får en viss tid på sig att genomföra utbildningen, men den brukar vara generöst tilltagen. Självklart finns även kurser hos andra aktörer än diplomatutbildning.se. Kostnaden för en kurs är oftast lägre än för en traditionellt anordnad kurs. Att ordna med kurser via webben är resurseffektivt och det går därför att hålla nere kostnaden.
Arbetsgivaren behöver heller inte stå för en rad olika kringkostnader, så det blir enklare att ge ett positivt besked till den som önskar kompetensutveckling den här vägen. En webbutbildning gör det möjligt för en grupp eller ett helt arbetslag att kompetensutvecklas tillsammans. Det finns möjlighet för arbetsgivaren att skräddarsy en kurs som är anpassad efter den egna verksamheten. På diplomautbildning.se finns även information och verktyg för arbetsgivaren för att säkra kompetensutveckling inom personalgruppen.