Behöver företaget kamerabevakning – eller inte?

Om ett företag behöver ha kamerabevakning, eller inte, beror främst på dessa faktorer: Har företaget egna lokaler? Var ligger lokalerna? Behövs åtgärder för att minska brott? Finns behov av personlig säkerhet? Egna lokaler eller hyresgäst? Ett företag som äger egna...

Pelle Thörnberg som föreläsare

Medietränaren Pelle Thörnberg har både många strängar på sin lyra och många års erfarenhet av arbete inom media. Han arbetar, förutom som medietränare, även som moderator och föreläsare. För den som önskar en intressant och givande föreläsning som har med just media...

Tre vägar att hitta influencers

Att marknadsföra en produkt eller tjänst via influencers blir allt vanligare. Detta då, framförallt yngre, ser mer på Youtube och följer andra sociala kanaler i mycket stor utsträckning. Att hitta influencers som är villiga att genomföra samarbeten är däremot inte...

Skillnader på låneförmedlare för företagslån

I Sverige finns ett flertal låneförmedlare som förmedlar företagslån. En smidig tjänst för företagare som behöver likviditet under kortare period eller för att göra en större investering. Vilken låneförmedlare bör väljas? Vad skiljer sig mellan dem? 1.    Antal...

Installera säkerhetsdörrar i brf?

Inom en brf finns ett delat ansvar mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Många gånger är det en tydlig gräns – men när det kommer till ytterdörren är det inte alltid självklart. Ska säkerhetsdörrar installeras bör medlemmen alltid kontakta styrelsen och...