Stabil olycksfallsförsäkring

Att ha en olycksfallsförsäkring kan vara avgörande för vilken ersättning och hjälp man kan få om man är med om någon form av olycka eller skada. Skulle man dessutom vara med om en skada som ger långsiktiga, bestående men kan visa olycksfallsförsäkringar erbjuda någon...

Socionomkonsulter får ökat frihet och flexibilitet

Att vara utbildad socionom i dagens Sverige innebär att du kan arbeta inom många olika områden. Du är också ofta eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt om du har lite mer erfarenhet och är en av de många socionomer vilka arbetar som socionomkonsulter....