Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Månad: juni 2019

Butikslokaler i Stockholm

Butikslokaler i Stockholm

För dig som har en butiksverksamhet i huvudstaden kanske du är i behov av en butikslokal. Eller kanske har du drivit en framgångsrik e-butik och önskar öppna en fysisk butik för trogna kunder i denna stad. Det finns gott om olika sorters butikslokaler i Stockholm, både centralt belägna och lokaler mer i utkanten av staden. Även om det är mest liv och trafik innanför slussarna finns det naturligtvis även en hel del butiksverksamheter utanför. I förorterna är det billigare att hyra butikslokaler än i innerstaden. Det finns även olika sorters lokaler, vissa är anpassade för restauranger och caféer, andra för spaanläggningar, frisörsalonger och liknande. Beroende på vilken typ av bransch du jobbar inom finns det alltså olika alternativ.

Specifika krav på område

Vissa butiker samlas runtomkring särskilda områden inne i Stockholm. Mindre detaljbutiker och kuriosa-affärer tenderar att hamna runt samma kvarter. Kanske har du en specifik inriktning med din butik? Då kan det vara bra att ta reda på vilket område som passar bäst för din verksamhet. Kanske har du även särskilda önskemål gällande butikslokalens utformning. Du kanske behöver mycket ljusinsläpp eller hellre mindre fönster så att du själv kan bestämma ljussättning med hjälp av belysning. Eller så kanske du vill ha butiken i ett hörn? Det finns många parametrar att ta med i beräkningen innan du börjar kontakta hyresvärdar. Självklart finns det även sidor på nätet där val av lokaler samlas på ett ställe. Med olika filter kan man oftast få fram passande alternativ för just det du behöver.

Viktigt att tänka på

När du ska välja ut butikslokaler i Stockholm finns det många saker att tänka på. Förutom själva priset och hyran behöver du även bestämma vart du vill ha din verksamhet. Kanske behöver du även hjälp med olika tips inför valet? Det finns bra bloggar och hemsidor som beskriver hur du ska gå till väga när du ska köpa eller hyra en butikslokal i Stockholm samt hur du kan tänka kring inredningen. Inredningen i kommersiella butiker är nämligen högst genomtänkt och handlar till stor del om psykologi och om hur kunden rör sig i butiken.

Vad gör en kontrollansvarig?

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till vid byggprojekt och ser till att alla lagar och byggregler efterföljs. Exempelvis tar de fram en kontrollplan och är med under hela projektet. Personen får inte vara jävig vilket innebär att man exempelvis inte kan vara anställd av det företag som utför själva arbetet på platsen. Följande exempel visar hur en kontrollansvarig i Stockholm, Svea Ingenjörsbyrå, arbetar och erbjuder för tjänster.

  • Kontrollerar och får projektet framåt

Många förknippar en kontrollansvarig som en person som enbart kontrollerar allt efter att byggnationerna är klara. Men det är istället med under hela projektet. Detta i alla fall inom de områden där de har sin profession.

Svea Ingenjörsbyrå skriver exempelvis att de har ”ingående kunskap om bygglovslagsstiftningen” vilket gör att rätt beslut kan tas i olika specifika situationer. Därmed är man med ut bidrar till projektet och är alltså inte enbart en kontrollerande faktor.

  • Från byggrådgivning till beräkningar

En tjänst som erbjuds är exempelvis Byggrådgivning och projektledning. Detta sträcker sig genom hela projektet och hjälper både företag och föreningar vid stora byggnadsprojekt. Utöver det kan besiktningar genomföras och kontrollera planeras. Man kan generellt även ta fram bygglovsritningar och andra handlingar som underlättar för företaget att få byggnationen att påbörjas så fort som möjligt. När man väl fått bygglov kan man erbjuda tjänster inom byggnadskonstruktion och beräkning.

  • Mot olika kundgrupper

Ofta är det ingenjörsbyråer eller liknande företag som erbjuder sina kunder tjänster inom att vara kontrollansvarig. Däremot varierar det vilka kunder man främst vänder sig emot. Det kan exempelvis vara mindre företag, byggföretag eller de största företagen inom branschen. Just Svea Ingenjörsbyrå har valt att enbart vara kontrollansvarig i Stockholm och då mot bostadsrättsföreningar. Detta är en ganska vanlig kundgrupp då man generellt inte har tillräcklig kunskap inom området inom föreningarna. Ska en bostadsrättsförening i Stockholm exempelvis bygga om garagen till lägenheter behöver man ansökan om bygglov. Men utöver det även följa gällande lagar vid byggnation och installation. Det är bland annat dessa bostadsrättsföreningar som Svea ingenjörsbyrå vänder sig mot. De har alltså valt att ha denna kundgrupp i fokus.

Men självklart finns det byråer med annat fokus och det viktiga är att man väljer den byrå som vänder sig mot passande målgrupp. De har framförallt rätt kompetens och kan bemöta kunden genom erfarenhet av andra kunder inom området. Behöver du en kontrollansvarig i Stockholm? Kontakta en ingenjörsbyrå via denna hemsida och få hjälp med olika förslag.

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑