3D-visualisering – en förhandsvisning av verkligheten

För den som inte har hört mycket om 3D-modellering eller -visualisering förut kan det kännas främmande. Vad innebär det egentligen? I själva verket så har de allra flesta sett många olika 3D-visualiseringar på flera ställen i samhället. Kanske oftast ser man dem på internet i form av marknadsföring, men även utanför byggarbetsplatser där en 3D-visualisering sätts upp framför platsen för att visa hur bygget kommer se ut när det är klart. En 3D-visualisering är alltså en virtuell bild som föreställer en produkt eller liknande. Tack vare avancerad teknik går det att skapa verklighetstrogna bilder av sådant som kanske ännu inte producerats: ja, exempelvis som ett bygge.

Processen för att skapa 3D-visualiseringar

Trots att 3D-visualiseringar finns på många ställen runtom i samhället, så är det inte så enkelt som det kanske ser ut. Bara de som har specialiserat sig inom ämnet kan skapa verklighetstrogna visualiseringar. Denna kunskap är otroligt viktig, då en dålig visualisering kan vara både missvisande och felaktig.Proffsen använder sig av olika typer av programvara där olika tekniker kan appliceras. Processen kan vara ganska lång, beroende på standarden på det underlag som ges för det som ska visualiseras. Denna process kan se ut som följande:

  1. Skiss av produkt av kunden 
  2. Överlämnande av underlag till proffset. Detta kan vara skisser, nedskrivna idéer eller bilder. 
  3. Proffset skapar en visualisering baserat på underlaget, som sedan visas upp för kunden
  4. Kunden ger inputs och åsikter om vad som är bra och vad som ska ändras
  5. Proffset finjusterar visualiseringen och ger en färdig produkt: en fullfjädrad 3D-visualisering 
  6. Kunden använder denna visualisering till det som är tänkt, vare sig det är för internt bruk eller för marknadsföring 

Bästa mjukvaran för 3D-visualisering

Om man frågar de som är kunniga inom ämnet, ges många olika svar på vad som är de bästa tillvägagångssätten. Det finns många olika sätt att skapa visualiseringar och det finns naturligtvis även olika kunskapsnivåer – ju mer avancerad visualisering, desto mer avancerad kunskap och programvara krävs. Vilken programvara som är bäst varierar därför beroende på vem frågan ställs till, men även beroende på vad för typ av visualisering som ska skapas. Den som skapar en visualisering av en byggnad kan använda sig av ett annat program än den som ska visualisera en handtvål, till exempel.