Advisor fondförvaltning – Fonder för långsiktigt sparande

Advisors fondförvaltning har fonder för långsiktigt sparande. I denna artikel presenterar vi en av dessa fonder – Advisor världen.

Advisor har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 1997. 2012 ombildades Advisor till ett fondbolag, som bland annat ägnar sig åt fondförvaltning.

Advisor fondförvaltning har cirka 50 000 kunder i fonder för både pensionskapital och annat sparande, och förvaltar ett kapital på cirka 10 miljarder kronor. Advisors fondförvaltning består av tre olika fonder, Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. I denna artikel kommer vi att presentera den första fonden för dg, Advisor Världen.

Advisor Världen

Den första av fonderna i Advisors fondförvaltning som vi kommer att presentera är fonden Advisor Världen. Den bildades i maj 2011 och är en global dagshandlad aktiefond. Beroende på Advisors makroanalys kan de marknader som står i fokus variera över tid, men fonden placerar både i Sverige och globalt, där av namnet Advisor Världen. Advisor Världens medel placeras i överlåtbara penningmarknadsinstrument, värdepapper, fondandelar derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut.

130/30 fond

Det är en 130/30 fond, vilket innebär att den ägnar sig åt handel med aktier som kan komma att sjunka i värde, vilket i sin tur fungerar som en hävstång för avkastningen. De heter 130/30 fonder just för att kapitalet som ska satsas på aktier ökar med 30 procent och det är en typ av fond som blir mer och mer populär. En av 130/30 fondernas fördelar är att man kan utnyttja marknaderna och värdepappers relativa styrkor och svagheter för att öka avkastningen.

I praktiken innebär fondens strategi att man kan satsa mer pengar än vad som egentligen finns. Det är ett modernt och flexibelt sätt att förvalta aktier.

Målsättning

Advisor Världen har som målsättning att uppnå högsta möjliga värdetillväxt. Detta sker genom att Advisors fondförvaltare gör en aktiv placering av förmögenheten med en god spridning av risker. Det är en långsiktig fond, vilket innebär att den inte rekommenderas för personer som planerar att investera sina pengar under kortare tid än fem år.

Advisor världen har en medelhög risk, både för upp- och nedgångar i andelsvärdet, och du kan dagligen ha koll på andelsvärdet på Advisors hemsida, där Advisors fondförvaltare publicerar det. På Advisors hemsida kan du även finna mer information om fonden, men även om Advisors övriga fondförvaltning, och fonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Vi hoppas att du nu vet det du behöver om Advisor Världen för att veta om det är rätt fond för just dina investeringar.