Silikon tillverkas av kemiska tillsatser utvunna ur fossila bränslen och är på sätt och vis att betrakta som en blandning mellan syntetiskt gummi och plast. Den kan ha olika former och användas för att ta fram såväl formbara gummiliknande föremål som bredbara vätskor och hårda plastliknande substanser.

Silikon är att betrakta som vilken slags plast som helst, då den har plastliknande egenskaper. Den är bland annat flexibel, formbar, genomskinlig, värmeresistent och vattenresistent. Likt plast kan den formas och förändras samt göras hårdare eller mjukare. Eftersom materialet är enkelt att rengöra, inte fastnar eller fläckar av sig, är det även vanligt förekommande bland köksredskap.

Hur giftigt är silikon?

Silikon har snabbt kommit att omfamnas av många hushåll som försöker att ersätta giftiga plaster med silikonprodukter. Många frågar sig därför hur giftigt silikon är – eller huruvida det är helt giftfritt – men sanningen är den att det inte finns något enkelt svar på denna fråga. Silikoner är väldigt stabila polymer som är väldigt resistenta mot värme och kemikalier, vilket gör att vi ofta betraktar dem som väldigt säkra. Många experter och myndigheter anser silikoner vara giftfria och säkra att låta komma i kontakt med mat och dryck. Man menar bland annat att silikongummi inte reagerar med varken mat eller dryck, och inte heller att det producerar några skadliga lågor.

Silikon kan dock utgöra ett hot mot miljön eftersom den sällan återvinns. Även om silikonprodukter teoretiskt sett skulle kunna brytas ner till olja för att sedan användas som smörjmedel i industriella maskinparker, men så sker dessvärre alltför sällan. Produkter av silikon ska sorteras som farligt avfall och lämnas in till din lokala återvinningsstation som i sin tur tar hand om produkterna på ett sätt som förhindrar spridning av gifter.

Fördelarna med silikon

När det kommer till köksredskap har silikonprodukter flera fördelar gentemot plastprodukter:

 • De klarar av väldigt varma och kalla temperaturer, vilket gör att de kan användas i såväl frysen som i mikrovågsugnen
 • De är flexibla och hållbara
 • De innehåller ingen råolja
 • De kan diskas i diskmaskin
 • De repas eller bleknar inte

Av dessa anledningar anses silikon vara bättre material än plast.

Frågor och svar om silikon

Silikon är en unik syntetisk polymer. Till skillnad från alla andra polymerer är den baserad på grundavfallet kisel.
Silikon har bättre motståndskraft mot extrema temperaturer såväl kyla som värme jämfört med andra polymerer. Den kan enkelt pigmenteras till ett brett spektrum av färger. Utmärkt flexibilitet gör den lämplig för många applikationer, inklusive höghastighetståg.

 • Minskar högvolymsljud som passerar.
 • Minskar vibrationerna och hjälper till att stabilisera kopplingar där silikon används.
 • Kan användas som precisionstätningsmaterial i tuffa miljöer utan negativ egenskap.
 • Kan isolera värme och kyla på ett bra vis.
I allmänhet kan silikon användas i fler tillämpningar än EPDM även om EPDM kan användas i vissa situationer.

 • Silikon tål ett bredare temperaturintervall från -60° C till +230° C.
 • Silikon krymper inte under uppvärmning till skillnad från EPDM som kan minska med 51% vid uppvärmning över 150° C.
 • EPDM har något högre mekanisk hållfasthet än silikon men är mindre motståndskraftig mot värme och kyla under dessa förhållanden.
Kostnaden för silikon handlar om svårigheten att tillverka och producera materialet. Därför silikon ofta dyrt jämfört med alternativa polymerämnen.
Silikon kommer att motstå de mest extrema varma, kalla, våta, torra och fuktiga förhållanden som kan hittas. Den är också resistent mot UV- och ozonskador som kan orsaka att andra gummin tappar funktion.
Silikon anses allmänt vara giftfritt och är därför det material som finns i många livsmedels- och hushållsartiklar som redskap osv.