Om ett företag behöver ha kamerabevakning, eller inte, beror främst på dessa faktorer:

  • Har företaget egna lokaler?
  • Var ligger lokalerna?
  • Behövs åtgärder för att minska brott?
  • Finns behov av personlig säkerhet?

Egna lokaler eller hyresgäst?

Ett företag som äger egna lokaler har hela ansvaret för säkerheten. Är de på markplan kan kamerabevakning skapa den trygghet som krävs. De företag som hyr sina lokaler bör i första hand kontrollera vilket skydd som ges via fastighetsägaren. Är det exempelvis på kontorshotell kanske inte kamerabevakning behövs för det enskilda kontoret om det finns vid ingångar och i allmänna utrymmen.

Läge avgör risk

Ett företag som ligger på markplan centralt i en stad har större risk för skadegörelse än ett företag som är beläget på tionde våningen i ett företagsområde. Läge avgör risk och därmed även vilken bevakning och vilka larm som behövs.

Kamerabevakning kan minska antalet brott

Det är alltid svårt att mäta effekten av proaktiva åtgärder för att minska brott. Däremot har BRÅ genomfört en undersökning kring om kamerabevakning gör någon skillnad gällande antal brott. En undersökning som flera svenska larmbolag hänvisar till när de presenterar olika lösningar inom bevakning och säkerhet. En minskning kunde ses:

  • Vid fordonsbrott, egendomsbrott samt brott med narkotika
  • På bilparkeringar samt bostadsområden. Däremot inte i kollektivtrafik, centrumkärna och vissa särskilda bostadsområden.

För ett företag finns alltså fördel att använda kamerabevakning på parkering och för att förhindra inbrott och stöld.

Bevakning för att öka personlig säkerhet

Kamerabevakning används både för att skapa säkerhet för egendom och personer. Detta både i privata hem och hos företag. I en butik kan processen se ut som följande: En personal i kassan upplever en mycket hotfull situation i butiken. Något överfall eller rån har inte skett men personalen upplever det obehagligt. Ett tryck på det tysta överfallslarmet aktiverar larmet hos larmbolaget. Larmoperatörer ser att larm har aktiverats samt ser direkt då via butikens kamerabevakning vad som händer i butiken. De kan exempelvis motringa dit för att därmed visa för personalen att de uppfattat vad som hänt. De skickar även två väktare till platsen som sedan avgör om även polis behöver tillkallas.

Skulle det däremot hänt något olagligt kommer även polis tillkallas till platsen och en anmälan ske. Med överfallslarm kopplat till kameraövervakningen ges därmed extra trygghet för personalen.