En arborist är någon som är specialist på trädvård. Yrkesgruppen är än så länge relativt liten i svenska och nordiska länder, men bland de som är duktiga finns mycket låg arbetslöshet. Givetvis varierar efterfrågan beroende på säsong (och en rad andra faktorer). Stockholm, som delvis är känt för att ha många grönområden – såväl centralt som i kranskommuner – bjuder potentiellt på många arbetstillfällen för den som funderar på att bli arborist. Ytterligare en fördel med just Stockholm är att det är en stor stad, och att arbetstillfällena normalt är många överlag. 

Vägen dit

Det finns inte endast en utbildning som gör en till arborist i Sverige. Däremot finns flertalet utbildningar som kan vara meriterande för arbetet. Till exempel finns Naturbruksprogrammet att läsa i Spånga strax utanför Stockholm. Det här ger dig goda förutsättningar att påbörja en karriär i yrket. I Stockholm finns, kanske som bekant, även goda möjligheter att studera gymnasiala kurser på vuxennivå. Som vuxen kan det dock vara en bättre väg att börja som lärling. 

Förutom en grundläggande utbildning, finns kurser som är mer nischade just mot att kunna jobba som arborist. De flesta som är arborister på heltid är utbildade i andra länder, där yrket är lite större. Till exempel finns högskolor i Tyskland, Storbritannien och USA. Det andra alternativet är att börja som lärling och sedan kompletterat sina färdigheter med korta och nischade kurser. 

Certifikat

Efter att ha arbetat som arborist ett antal år kan man bli certifierad trädvårdare av Svenska Trädföreningen. En institution som kanske anses något mer prestigefull att vara certifierad av är ISA, The International Society of Arboriculture. Möjligheterna att ta det här certifikatet finns dock varken i Stockholm eller Sverige. Närmaste land där det här är möjligt är i Norge. Andra länder som tillhandahåller möjligheten är Kanada, Storbritannien, Österrike och USA. 

Lön

Yrket som arborist har av många beskrivits som ett jobb som inte kräver särskilt lång utbildning, men som ändå ger en god lön. Vad olika källor säger om lönen varierar. Vissa menar att den ligger kring 33 000 kronor i månaden i snitt, medan andra källor anger ca 25 000 kronor i snitt. Klart är i alla fall att det beror på erfarenhet och vilket jobb man har. En fördel med att jobba som arborist i Stockholm är att det kan finnas möjligheter till högre lön, jämfört med hur det ser ut i mindre städer i landet. Lönerna är nämligen generellt högre här.