Bouppteckning är något som många väljer att anlita en jurist för att ta hand om. Om ditt fall är enkelt så går det att göra en bouppteckning själv med hjälp av infor och mallar från Skatteverket, men om det är flera dödsbodelägare, fastigheter eller företag i ett dödsbo så är det enklast att anlita en jurist.

En bouppteckning är något som görs när en anhörig har avlidit och det finns ett dödsbo att ta hand om. När någon nära anhörig avlider så är det självklart en sorgeprocess som ska gås igenom. Detta kan vara mycket påfrestande och då kan det vara skönt att anlita en bra jurist för att ta hand om bouppteckningen. En privatperson får lov att upprätta en bouppteckning själv så det är inte nödvändigt att anlita en jurist men det kan vara skönt i en sådan situation att slippa tänka på det och överlåta det till professionella jurister. Om du vill göra en bouppteckning själv så kan du ta hjälp av information hos Skatteverket. Där finns även de blanketter eller mallar som behövs. Om det är ett litet och okomplicerat dödsbo så kan det vara en god idé att genomför bouppteckningen själv. Om du anlitar en jurist så är denna förättningsman eller boutredningsman för din bouppteckning.

Bouppteckning – regler och lagar

När man gör en bouppteckning så sammanfattas ett dödsbos förmögenhet och skulder. Detta görs tydligt så att det blir enkelt att se hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Från och med att en person har dött så skall en bouppteckning registreras inom fyra månader hos Skatteverket. Denna handling behövs när man besöker banken eller när egendom ska skifta ägare. En bouppteckning måste uppfylla vissa krav för att godkännas. Det handlar om formalia som måste uppfyllas. Det så kallade förättningsmötet måste uppfylla vissa krav när det gäller hur kallelsen till detta möte ska ge ut, samt vilka som ska närvara. Samtliga parter skall vid detta möte gå igenom den färdiga bouppteckningen innan den skickas in för registrering hos Skatteverket. Det är viktigt att all formalia uppfylls och att allt blir rätt vid en bouppteckning. Om du är osäker kan du rådfråga en jurist eller välja att anlita en jurist för att ta hand om din bouppteckning.