Med digitalt kösystem skapas ett enklare flöde av kunder, ökade intäkter och smidighet om systemet behöver skalas upp. När ser vi de klassiska papperskölapparna försvinna?
Ett traditionellt kösystem består av kölappar som kunden tar från en rulle. I kassan trycker expediten fram ny siffra på en tavla varpå personen med detta nummer kan få betjäning. Det finns däremot ett par problem som uppstår med dessa kösystem som de digitala systemen löser.

Kölapp via app

Istället för att ta en kölapp av papper används en app. Därmed kan man snabbt registrera att man vill ha hjälp digitalt. När det sedan närmare sig det egna numret kan man gå till butiken där hjälpen eftersöktes. Något behov av att vänta på platsen för att se hur siffrorna närmar sig den egna siffran finns alltså inte.
Fler och nöjdare kunder
Funktionen är relativt enkel med en app som är kopplad till internet och därmed har kontakt med det digitala kösystemet. En liten förändring som ger stora fördelar.
Hur många gånger har du kommit till ett postombud eller banken och vänt i dörren när det visat sig att det är 25 nummer före? Med ett digitalt kösystem hade istället en digital kölapp kunnat tagits varpå andra ärenden utförts. Alternativ kan personen gå till ett café och njuta av en lugn stund istället för att trängas med alla andra som väntar på sin tur.
Detta medför därmed att man minimerar antalet personer som ”vänder i dörren”. Företag som har extra hög belastning under vissa delar av dagen kan på detta sätt få fler kunder i och med att de inte längre vänder sig till någon annan butik i lika stor utsträckning.

Kan skräddarsys och anpassas

De digitala kösystemen har även betydligt större möjlighet till anpassning än de traditionella. Via ett tillhörande datorprogram kan ändringar göras utifrån vilka nummer som ska visas eller exempelvis uppskattad väntetid.
Det går därmed att välja vilken information som ska visas på de datorskärmar som visar nuvarande nummer och även särskilja de olika kassorna åt. Eftersom allt är digitalt kan även fler funktioner att kunna implementeras med tiden.
Frågan är hur länge papperslapparna lever kvar och när de digitala kösystemen tar över. Med tanke på fördelarna både för kund och butik bör dessa system växa i popularitet.