Lär dig mer om olika dysors uppbyggnad, funktion och fördelar.

Flatstråledysor

Dropparna som skapas av med flatstråle kommer att spridas likt ett plant lager. Dessa används för att spruta på objektet utifrån en tvärgående riktning. Ett klassiskt exempel är hur dessa fungerar i en biltvätt där vatten och medel läggs på bilen med ett jämnt lager. Inom industrin kan dysor användas med flera olika slags strålar så som inline flatstråle, inline rakstråle samt sked modell flatstråle. Exempelvis kan inline rakstråle nämnas som inte har någon spridningsvinkel. Designen är utformad för att skapa ett kraftigt flöde med en stark anslagskraft. På detta sätt kan den bland annat användas för att skapa en effektiv rengöring av en produkt alternativt skära i material som är mjukt. Med inline flatstråle avgörs spridningsvinkeln av tvärsnittet vid utloppshålet och dess kantprofil. Av de olika varianter av flatstråle som finns är detta den vanligaste. Det innebär även att den finns i flest olika utförande och modeller.

Fullkonsdysor

Dropparna som skapas av fullkonsdysorna skapar vätska format som en kona. Ursprungspunkten blir i detta fall utloppshålet i dysan. Dessa används exempelvis inom industrin för att skapa en jämn distribution av vätska, bland annat kylvätska. Det kan även användas för att ge en exakt mängd vätska vid olika produktioner eller kylningar. Fullkon kan även ses som ett större segment vilket det sedan finns underkategorier under. Det finns därmed ett flertal olika utvecklade fullkonsdysor som är helt anpassade till specifika funktioner. Dysorna finns med flera olika stora spridningsvinklar, gängor, storlekar och material. Framförallt är det plast och metall som de tillverkas i.

Hålkonsdysor

Med en hålkon i en dysa skapas en spraybild där mitten inte får någon spray utan detta istället hamnar som en ytterring. Genom denna spridning kan de användas för att tvätta rökgaser eller exempelvis kyla gaser som används inom olika processer.

Spiraldysor

Dysor med en spiral längst fram kallas för spiraldysor. Den kombinerar därmed spridningen både från fullkonen och hålkonen. Spridningen används exempelvis inom brandbekämpning.

Luftdysor

Dessa används som ett komplement, eller ersättning, till tryckluft. Detta för att rengöra eller torka delar innan de exempelvis kan förflyttas över till andra delar inom produktionen. Utöver dysor finns även luftknivar som delvis kan användas istället för kraftigt lufttryck.