För E-butiker som använder WooCommerce finns ett flertal plugin som förenklar administrationen. Ett av dessa är Fraktkompaniet WooCommerce som i korthet innebär att fraktinformation och kunduppgifter per automatik kan föras över från E-handelsplattformen till Unifaun. På detta sätt behöver inte överföring ske manuellt.

Fraktkompaniet WooCommerce i korthet

  • Plugin till WooCommerce
  • Kräver PHP, vers. 5.6 eller senare
  • Kräver konto hos Unifaun
  • Kontot hos Unifaun behöver ha orderkoppling
  • För över information som kunden matar in direkt till Unifaun fraktsystem

För att förenkla logistikflödet

Integrationen Fraktkompaniet WooCommerce används av företag som vill underlätta administrationen och skapa tidsbesparande tjänster. Ett plugin som därmed överför information direkt till Unifaun.

Installation av plugin

Detta plugin är ett godkänt och kontrollerat plugin av WordPress.org. Det innebär bland annat att det går att ladda hem direkt från systemet. I inloggat läge:

  • Klicka på Plugin
  • Klicka på Installera nytt
  • Sök i sökrutan
  • Installera

När det är installerat används inloggningsuppgifterna till Unifaun och därefter anges en API-nyckel som kan fås av företaget. Det som nu sker är att kommunikation kan ske från E-handelsplatsen med Unifaun – men enbart åt ena hållet. Det kan därmed skickas information men systemet kan inte ta emot information. Detta som en säkerhetsåtgärd.

Manuell eller automatisk synkning

När Fraktkompaniet WooCommerce är installerat går det att välja om det ska vara manuell eller automatisk synkning. Detta anges i systemet. Det är bra att först köra testläge och prova sig fram, därefter manuellt läge och till sist helt automatiskt.

Skicka ordrar via Unifaun
All information skickas till Unifaun men ordrarna kommer inte att skickas. Sista steget är därför att logga in på Unifaun och klicka på ”skriv ut”. Då all information redan har samlats och sorterats kommer samtliga fraktordrar mycket enkelt att skapas. Detta till skillnad om informationen istället behövt manuellt överföras från E-handelssystemet till det ordersystem som används.

Teknisk support och hjälp med installation

I priset ingår teknisk support så länge som detta sker via mail. Önskas däremot hjälp via telefon uppkommer en kostnad på 950 kr ex moms per timme. Det är även möjligt att få hjälp med installation av plugin. Det är generellt inte svårt för de som jobbat med WP tidigare men för övriga kan det vara en trygghet att få hjälp hela vägen.