Inom en brf finns ett delat ansvar mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Många gånger är det en tydlig gräns – men när det kommer till ytterdörren är det inte alltid självklart. Ska säkerhetsdörrar installeras bör medlemmen alltid kontakta styrelsen och kontrollera vad som gäller.

Vem bekostar bytet?

Dörrar och fönster brukar vara föreningens ansvar. Det betyder däremot inte att föreningen betalar dörren så fort som bostadsrättsinnehavaren vill byta. Föreningen har troligtvis en renoveringsplan som anger när dörrarna ska bytas. Dessutom är det inte säkert att de byter till säkerhetsdörrar – även om detta blir allt vanligare. Det är alltså oftast bostadsrättsinnehavaren som får bekosta bytet om ökad säkerhet önskas. Detta alltså förutsatt att inte föreningen har planerat in byte av samtliga dörrar. Det brukar även finnas regler gällande utseende på dörren att förhålla sig till.

  • Dörrens utseende får inte förändras i färg
    Inom en brf finns oftast regler att fasaden (fasad, dörrar och fönster) inte får ändra utseende. Det ska vara homogent och följa de riktlinjer som finns. Det kan vara riktlinjer från föreningen men även från kommunen.
  • Dörrens utseende får inte ändras gällande funktion
    Inte heller brevinkast eller speglar får monteras på dörren eftersom detta ändras dess karaktär.

Det är däremot möjligt att tillverka säkerhetsdörrar med utseende av en vanlig klassisk dörr. Detta genom att dörrens utsida består av samma material och i samma färg som övriga dörrar inom denna brf.

Klass på säkerhetsdörrar inom brf påverkar brevinkast

Säkerhetsdörrar finns i flera olika säkerhetsklasser. De lägre klasserna står emot inbrottsförsök ett par minuter så länge som inbrottstjuven bara har kofot och hammare. De högre klasserna står emot inbrottsförsök längre och kan även stå emot borrar och yxor. Upp till säkerhetsklass 3 kan dörren ha ett brevinkast. Vill däremot lägenhetsinnehavaren ha klass 4 kan inte dörren ha detta inkast. En dörr kan nämligen inte få den klassificeringen och samtidigt ha brevinkast. Detta kan alltså skapa problem inom en brf. Om samtliga andra i denna brf har brevinkast kan styrelsen ange att något alternativ inte är tillåtet. Det är därmed inte godkänt att sätta ut en separat brevlåda vid dörren. Detta är en fråga som avgörs av föreningen.

Kontakta alltid styrelsen innan inköp och montering sker. Detta för att säkerställa vilka regler som finns att förhålla sig till.