Har man problem med mögel, fukt, bakterier eller dålig lukt kan en ozonbehandling vara på sin plats. Detta är en process i vilken man använder sig av höga halter av ozon i syfte att reducera nämnda problem. Mögel och bakterier överlever nämligen inte höga nivåer av ozon. Ozonet utgör dessutom en effektiv metod mot dålig lukt, eftersom ozonet förstör de kolföreningar som olika lukter är uppbyggda av.

Fördelar med en ozonbehandling

En fördel med ozon, till skillnad från andra typer av kemikalier eller medel, är att det är en gas som snabbt och smidigt tränger ner i olika typer av material. Det kan vara allt från byggnadsmaterial till kläder och andra typer av textilier och inredning. Eftersom ozonet också kan tränga in i byggmaterial är det alltså möjligt att använda metoden för att reducera dålig lukt i väggar, tak och golv. Det gör att ozonet är mycket mer effektivt än många av de rengöringsmedel som finns på marknaden idag. Det är därutöver 2000 gånger mer kraftfullt än klorin.

Ozonbehandlingar kan dessutom anses vara en miljövänlig metod. Det är bara naturliga ämnen som används för att reducera förekomsten av mögel, lukt och bakterier.

Så förbereder man inför en ozonbehandling

Man bör inte inleda en ozonbehandling innan man vidtagit följande åtgärder:

  • Öppna upp utrymmen så att ozonet enkelt kan komma åt överallt (exempelvis dörrar, skåpsluckor med mera).
  • Avlägsna djur, människor och växter från utrymmena.
  • Täpp för ventiler i de rum som ska behandlas.
  • Är det vissa kläder eller textilier som luktar specifikt illa kan det vara en fördel att hänga upp dessa så att ozonet enklare kommer åt.
  • Avgränsa mot övriga utrymmen genom att täta golvspringor och täcka för med byggplast.

Efter ozonbehandlingen

Efter att ozonbehandlingen är avslutad bör man vänta åtminstone två timmar innan man går in i utrymmet som behandlats. Detta är för att ozonet ska hinna gå isär, och att nedbrutna ämnen kan finfördelas i luften. I vissa fall kan en lukt av ozon finnas kvar i några timmar efter att behandlingen är slutförd. Detta ska vara helt ofarligt och kommer att försvinna efter hand.