Hur mycket kostar det att köpa tjänster från en städfirma i Göteborg? Svaret är att det kan se lite olika ut men det finns även fler saker än bara priset som kan skilja sig. Innan en firma anlitas är det bra att kolla vad som ingår i dom olika tjänsterna men viktigast av allt är förstås att be om offerter. En av de många städfirmor som finns i Göteborg är sverigeco.se.

Varierande priser hos olika aktörer

Hur mycket det kostar att köpa städtjänster från en städfirma kan som sagt skilja sig – dessutom ganska mycket. Många tar betalt per timme och då påverkar förstås även bostadens storlek vad det slutliga priset landar på. En del erbjuder även tjänster till fast pris men ett som är säkert är att det finns en del variationer när det kommer till priser.

Fler saker än priset kan skilja sig

Det finns flera anledningar till att priserna skiljer sig. Varje städfirma i Göteborg sätter sina egna priser men det är inte den enda avgörande faktorn. Något annat som i många fall också påverkar är vad som ingår i dom olika tjänsterna. Hos dom flesta städföretagen har tjänsterna ungefär samma namn, så som:

  • Hemsändning
  • Veckostädning
  • Storstädning

Exakt vilka moment som ingår i dessa är däremot inte samma hos alla, vilket alltså också är en anledning till att priserna kan skilja sig. En städfirma som erbjuder fler moment i en vanlig hemstädning tar troligen också ett högre pris, jämfört med en som utför färre moment.

Innan köp av städtjänster är det alltså klokt att kolla upp vad som ingår. Ett tips är att göra en egen lista på moment som önskas, för att sedan jämföra denna med företagens. Vad som ingår i dom olika tjänsterna brukar ofta anges på respektive firmas hemsida.

Be om offert från mer än en städfirma i Göteborg

Innan en städfirma anlitas är kanske det bästa tipset av dom alla att be om offerter från flera företag i Göteborg. På så vis blir det enkelt att jämföra priserna hos olika aktörer och dessutom syns tydligt vilka prisskillnader som finns.

Många firmor har även prislistor på sina hemsidor men dessa bör snarare ses som exempel, bland annat eftersom bostadens storlek kommer vara avgörande. Med offerter ges en tydligare bild, vilket kan vara avgörande för att välja ”rätt” städfirma.