Skillnader på låneförmedlare för företagslån

I Sverige finns ett flertal låneförmedlare som förmedlar företagslån. En smidig tjänst för företagare som behöver likviditet under kortare period eller för att göra en större investering. Vilken låneförmedlare bör väljas? Vad skiljer sig mellan dem?

1.    Antal långivare

En av de viktigaste punkterna att kontrollera är hur många olika långivare som låneförmedlaren jämför. På denna punkt är det nämligen mycket stor skillnad. Det finns de som jämför 6 – 8 st men även de som jämför upp mot 25. Självklart ökar chansen att få lägre ränta desto fler långivare som är med i jämförelsen.

2.    Maxbelopp

Ska ett företagslån tecknas på ett större belopp (flera miljoner) behöver även en kontroll ske gällande vilket som är det högsta beloppet som förmedlas. En del förmedlare riktar främst in sig på småföretagare och har därmed främst lägre belopp – medan andra är bredare i sitt utbud.

3.    Företagslån, fakturaköp eller andra alternativ?

För en företagare som behöver kapital finns flera vägar att välja mellan. Är det ett kortsiktigt, men återkommande, problem kanske fakturaköp är ett smidigt alternativ. Eller passar det bättre med en flexibel kontokredit?

Det är lätt att som småföretagare bara tänka på lånelösningen men som visas finns olika alternativ att välja på. Vilket som är bäst beror både på tidshorisont, storlek på kapital och om behovet kommer vara återkommande.

Det finns låneförmedlare som har flera olika alternativ vilket innebär att företagaren kan få flera erbjudanden om både lån, krediter och fakturaköp.

4.    Personlig borgen och säkerhet

Gällande säkerhet finns ett par nivåer.

  • Lån med säkerhet i fastighet/aktier

När företagslån tecknas hos en storbank är det nästan uteslutande krav på säkerhet i egendom. Det kan vara fastigheter, maskiner, aktier eller annat med ett tydligt värde. Därmed kan det liknas med ett bolån. Alla företag har däremot inte någon säkerhet de kan erbjuda.

  • Lån med personlig borgen

Med personlig borgen menas att företagsägaren säkerställer att lånet kommer att återbetalas. Skulle företaget få ekonomiska bekymmer, exempelvis gå i konkurs, kommer skulden istället att krävas in direkt av företagsägaren. Med andra ord behöver den personen kunna betala hela skulden med privata medel – om företaget inte kan det.

  • Lån utan säkerhet eller borgen

Det är få långivare som erbjuder företagslån utan någon säkerhet alls. Men vid lägre belopp och om företaget har en god ekonomisk historik kan möjligheten finnas.