Att vara utbildad socionom i dagens Sverige innebär att du kan arbeta inom många olika områden. Du är också ofta eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt om du har lite mer erfarenhet och är en av de många socionomer vilka arbetar som socionomkonsulter.

Det arbete som dessa konsulter utför är både viktigt men också tufft i många situationer. Att möta människor i olika utsatta och svåra situationer kan vara påfrestande men också givande, intressant och utvecklande. Det är därför du som socionomkonsult är anställd på ett bra bemanningsföretag som kan ge dig stöd och goda villkor.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att jobba som konsult. För de flesta bemanningsföretag är det viktigt att konsulterna gör ett bra arbete och fokuserar sig på det. De kan istället ta hand om med det allt det praktiska runtomkring såsom boende, resor och så vidare.

Fördelar med att arbeta som socionomkonsulter

Att vara anställd som konsult istället för att vara anställd i kommunen, regionen eller hos den privata arbetsgivaren har sina fördelar. Några fördelar som socionomkonsulter kan erhålla när de är anställda på ett bemanningsföretag är bland annat:

  • Mindre andel administration. Du slipper en hel del möten, APT:s och andra forum som tyvärr ibland kan kännas betungande och öka på den administrativa bördan.
  • Omväxlande arbetsuppgifter. Eftersom du själv har möjlighet att välja vad du vill jobba med just det specifika uppdraget kan du få ett mer omväxlande arbetsliv.
  • Ökad frihet och flexibilitet. Du har själv möjlighet att välja i vilken grad du vill arbeta, vart du vill arbeta, hur länge och med vad. Denna möjlighet har du av naturliga skäl inte om du är anställd av till exempel en kommun.
  • Utveckling. Detta avseende både gällande den egna kompetensen och den personliga.
  • Uppskattning av det arbete som du gör. När du arbetar som konsult är du ofta en uppskattad och eftertraktad vid till exempel en hög arbetsbelastning eller personalomsättning.
  • Hög ersättning som dessutom är konkurrenskraftig. Lönen som du erhåller för ditt arbete är individuell. Den beror på faktorer som din kompetens, erfarenhet och flexibilitet.

Vilka fördelar enligt ovan som just du anser vara viktiga för dig beror givetvis på dig, dina behov och förutsättningar.