Vad sökmotoroptimering är, och hur det ska bedrivas, finns det lite olika åsikter om. I grunden handlar det om att skapa trafik till en hemsida genom förbättrade positioner på Google. Men det kan ske på flera olika sätt och även mätas på olika sätt. Följande beskrivning är från en leverantör av sökmotoroptimering i Sverige.

Underlättar för sökmotorerna

Företaget börjar med att definiera sökmotoroptimering som det jobb som utförs för att sökmotorer lättare ska kunna läsa av och indexera en specifik webbplats. Ett arbete som förtydligar webbplatsens innehåll och vilka ord/fraser som är mest relevanta för dess innehåll.

Google utgår från sökintention

Google blir allt ”smartare” och kan avgöra vilken sökintention som ligger bakom en specifik sökning. Utifrån detta kommer även webbplatserna rankas utifrån hur väl de besvarar denna sökintention. Exempel:

  • Ord och begrepp
    När en sökning på ett svårare ord eller begrepp sker kommer Wikipedia mycket ofta högt. Detsamma gäller om sökning sker på en skådespelare eller politiker. Detta beror på att Google tolkar att sökningen primärt sker utifrån önskemål om information.
  • Lokalt sök
    Sök på ”hemstädning” eller ”biltvätt” och företag i den stad du befinner dig i kommer att rankas högt. Detta utifrån att sökintentionen till stor sannolikhet handlar om att dessa företag önskas hittas. Vem söker på ”biltvätt” och vill få upp biltvättar över hela Sverige?
  • Produktsök
    Om en sökning sker på ”randiga strumpor” är sökintentionen sannolikt att dessa önskas köpas. Därmed kommer även butiker som säljer dessa ranka högre än blogginlägg av människor som skriver om sina randiga strumpor.

Sökmotoroptimering handlar därmed till stor del att identifiera vilka ord och fraser som webbplatsen ska synas på samt vilka sökintentioner som människor har som söker på Google.

Sökmotoroptimering – mer än bara ökad trafik

En felaktig bild av sökmotoroptimering är att det enbart handlar om att öka trafiken till en webbplats. Det handlar betydligt mer om att skapa rätt sorts trafik. Ännu en gång handlar det därmed om att utgå från sökintentionen. En E-butik vill få in besökare som är intresserade av att handla. Aktiemäklaren vill få in trafik kring aktieintresserade osv. Det är denna trafik som kan skapa högst konvertering vilket skapar värde till företaget.

Med konvertering menas att besökaren agerar på ett sätt som önskas av företaget, exempelvis köper något, läser en artikel eller fyller i ett formulär.