Stambyte är något nödvändigt i fastigheter där rör och ledningar inte blivit utbytta på 40 till 50 år. Men det finns alternativ om du som fastighetsägare av någon anledning inte vill genomföra ett komplett stambyte. Ny teknik som kallas relining eller infodring innebär att man belägger rörens insida med en ny insida och på så sätt ökar rörens livslängd med ytterligare tio till tjugo år. När det har gått ungefär fyrtio eller femtio år sedan ett hus byggdes brukar det vara dags att byta ut rörstammarna. I rör och ledningar sitter vid det laget en hel del slam och vissa delar är med all säkerhet sönderrostade. Om inte stammarna byts ut riskerar man att rören eller ledningarna kloggas igen eller rostar sönder och en kostsam vattenläcka är då ett faktum!

Relining eller komplett stambyte

Ibland kan ju tajmingen för ett stambyte vara dålig, kanske har fastighetsägaren eller föreningen ansträngd ekonomi till exempel, eller att ett stambyte skulle orsaka mycket missnöje bland de boende just vid det tillfället. Då finns ett annat alternativ till ett komplett stambyte, en så kallad infodring eller relining som är det vanligare uttrycket. Detta innebär att man inte byter ut rör och ledningar, utan istället så sprutar man plast på insidan av rören för att skapa ett nytt lager. På så sätt får rören en ny insida som förhindrar igenslamming och rost. Detta förlänger livslängden på rör och ledningar, men någon gång i framtiden kommer ni troligtvis behöva genomföra ett komplett stambyte trots att ni genomför relining. En reliningprocess är betydligt mindre smärtsamt för de boende och det är även billigare än ett stambyte. Man brukar säga att relining kostar ungefär häften av ett stambyte och att de nya rören varar i ungefär tio till tjugo år. Det kan avra ett alternativ till stambyte för dig som av någon anledning inte kan genomföra ett komplett stambyte i ditt hus. Kanske finns det anledning att inte utsätta dina hyresgäster för de svåra omständigheter ett stambyte innebär just då. Eller så klarar er ekonomi av en relining men inte ett stambyte just vid det tillfället. Anledningarna kan vara många till att välja relining istället för stambyte i din fastighet.