I artikeln ”Stambyte hur ofta” presenterar ett stort byggbolag hur fastighetsägare bör tänka kring stambyte och planering för denna stora renovering. Det är inte självklart hur ofta det behöver ske då det är flera faktorer som spelar in.

Omöjligt att avgöra utan inspektion

Hur ofta behöver man köpa ny bil?
De flesta som har en bil förstår att det är omöjligt att svara på frågan. Det handlar både om bilens hållbarhet, yttre påverkan, hur ofta den används och underhåll.

Stambyte hur ofta?
Här finns likheter med hur ofta en ny bil behöver köpas. Det handlar både om stammarnas ålder, hållbarhet, yttre påverkan och hur ofta de underhålls. Det som primärt avgör när en stamrust behöver ske är därmed den inspektion som bör genomföras regelbundet när stammarna närmar sig 20 år. Efter en inspektion kan konsultföretaget exempelvis ange att stammarna kommer att hålla ”minst 5 år” vilket innebär att en ny inspektion bör ske efter den tidsperioden.

Stambyte – Hur ofta påverkas av…

  • Slitage
    Hur påverkas stammarna av inre och yttre slitage? Här kan det variera kraftigt mellan exempelvis ett mindre flerfamiljshus och en industrilokal. Hur mycket påverkas vatten- och avloppsledningarna?
  • Ålder
    Ålder påverkar utifrån två aspekter. För det första är sannolikheten större att äldre ledningar är mer slitna än yngre. För det andra har olika material använts till rören under olika tidsperioder. I efterhand har det visat sig att vissa materialval inte varit så bra som man på den tiden trodde.
  • Konstruktion
    Delvis kan även konstruktion påverka hur lång tid det tar till byte av stammarna behöver ske.

Rekommendation är 30 år

I artikeln ”Stambyte hur ofta” anges att det är en rekommendation att genomföra stambyte efter 30 år. Det är däremot en grov uppskattning. Andra byggföretag anger att det är så osäkert att de inte vill ge något riktmärke. Detta genom att de utfört arbetet på fastigheter som varit 18 år likväl som 50 år. Att däremot se 30 år som ett riktmärke kan vara smidigt utifrån att inspektion i alla fall bör göras vid den åldern på stammarna. En inspektion som är den avgörande punkten för om renovering behöver ske eller inte.

Källa: Ovan nämnda text är ett sammandrag av artikeln ”Stambyte hur ofta” som först publicerades på byggbolagets hemsida. Även ytterligare källor har använts så som Aftonbladet och Skatteverket.