Kostnaderna vid stambyten är stora för den som äger fastigheten och det kan vara kostnader även för den som bor i lägenheterna. Detta gäller för kostnader vid stambyten.

Vilka kostnader måste medlemmarna själva ta? Den frågan ställer sig många bostadsrättsägare när det börjar dra ihop sig för stambyte. Din förening, alltså styrelsen, kommer att förhandla allt när det gäller stambyten. Om du vill vara med och påverka bör du engagera dig i ett tidigt skede. Stambyten är stora projekt som kräver lång tids planering. Men generellt kan man säga att de flesta bostadsrättsföreningar enligt lag och stadgar tillhandahåller standardval i badrum och kök när stambyten genomförs. Om du vill ha något utöver detta kommer du att behöva bekosta det själv. Om du till exempel har ett väldigt exklusivt badrum så kommer din förening inte att återställa detta, utan den kostnaden måste du troligtvis ta själv vid stambyten. Däremot kan du genom att engagera dig i föreningen eller förhandla med förening eventuellt påverka vem som står för vilka kostnader i samband med stambyten.

Stora kostnader för stambyten – planera väl

Beroende på om din förening har god ekonomi eller inte så måste troligtvis stambyten finansieras med hjälp av banklån. Detta kan innebära att avgifter kan behöva höjas för att föreningen ska kunna betala de höjda kostnader som ett banklån ofta innebär. Bokföringsmässigt så bör stambyten klassas som något som kallas reinvestering och därför kan kostnader skrivas av. Detta är goda nyheter eftersom då kan merkostnaderna oftast täckas av höjda avgifter under en period. Många som sitter i styrelsen eller är fastighetsägare undviker stambyten in i det längsta eftersom det innebär så höga kostnader. Men tänk såhär! Om ni får en omfattande vattenskada i huset kommer det med största sannolikhet att innebära lika höga kostnader, och då måste stambyten genomföras ännu mer akut. Gör en god plan för hur stambyten ska finansieras, anlita en seriös aktör och planera noggrant så är jag säker på att stambyten i dina fastigheter kommer gå smidigt. Ta tjuren vid hornet och påbörja ditt stambytesprojekt redan idag.