Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle? Då kan du börja med att producera din egen el. Visste du till exempel att du kan ha en egen vindsnurra på gården eller att du kan installera solceller på ditt hustak? Här kan du läsa mer om dessa klimatsmarta metoder, som allt fler väljer att använda sig av.

Solceller på ditt hustak

Att utnyttja solens energi för att få el i vägguttagen hemma är ett smart val av många anledningar. Solceller har faktiskt använts ända sedan 70-talet men blir allt vanligare bland privatpersoner. Kanske har du sett konstiga paneler på någons hustak och funderat på vad det är – och det är just solcellstak som ger el till huset. Detta är den mest populära metoden bland privatpersoner och man kan även få statligt stöd för att genomföra installationen. Bidraget ligger på 30% av totalkostnaden och även om installationen är ganska dyr kan det löna sig i längden. En förutsättning för att solceller ska fungera är givetvis att man bor på en plats där solen skiner ofta och gärna länge.

Ett eget vindkraftverk

Bor du på en plats där det blåser mer än vad solen skiner? I så fall kanske inte solceller på ditt hustak kommer att fungera men däremot kan du istället välja att sätta upp ett eget vindkraftverk ute på tomten. Dessa fungerar precis som dom större modellerna bara det att den lilla vindsnurran enbart ger el till ditt eget hus. Räkna dock med att vindkraftverket bör vara minst 20 meter högt för att det ska kunna generera tillräckligt med el för att det ska löna sig. Vissa anser att det blir ett störningsmoment – både för sig själva men också för sina grannar.

Vattenkraft

Något som man kan använda sig av om man har ett vattendrag längs tomtgränsen är vattenkraft. Detta är dock det minst vanliga bland privatpersoner – troligen av den enkla förklaringen att det är få som har vattendrag på eller i nära anslutning till tomten. Det är också en förutsättning att vattnet är i rörelse eftersom det är på så vis man kan utvinna energin. Vattendraget behöver alltså vara ganska strömt, vilket det inte är i exempelvis en bäck eller en damm.