Tryckeri och gränsen mellan fysiska produkter och digitala

Marknadsföring, information eller dekoration? Dagens tryckerier kan hjälpa till med en mängd olika trycksaker, både estetiska och funktionella. Bara genom att besöka hemsidan till ett tryckeri kan man hitta en hel del inspiration. Detta inte minst för de som jobbar med marknadsföring då det största utbudet handlar om att nå ut med sitt budskap.

Vill du marknadsföra ditt företag finns alternativ både inom print och digitala alternativ. Dagens tryckerier är generellt mycket breda i sitt utbud eftersom man fått en kraftig konkurrens i och med allt större digital närvaro och marknadsföring via dessa kanaler. Samtidigt behöver inte det ena utesluta det andra. Ett tryckeri i Stockholm visar exempel på hur företag kan marknadsföra sig via deras produkter och hur man möter det ”digitala hotet”.

På tryckstockholm.nu går det exempel att läsa att företaget erbjuder ”ateljétjänster och grafisk formgivning”. Därmed kan de skapa logotyper, mallar och grafiska element som både kan användas på webben och på trycksakerna. Att hålla en röd tråd är viktigt oavsett hur marknadsföringen sker. På detta sätt möter detta tryckeri även efterfrågan på de digitala tjänsterna.

Foldrar och broschyrer – både online och fysiskt

Kunder som är i en fysisk butik vill gärna ta med sig foldrar och informationsmaterial från butiken. Detta för att man ska kunna fundera, jämföra och läsa om de olika produkterna. Det är nu även viktigt att samma material går att ladda hem från hemsidan. Ett annat tryckeri i Stockholm visar detta med tydligt exempel på hemsidan där man påvisar att gränsen mellan digitalt och fysiskt allt mer suddas ut. Det material som delas ut i butiker ska även kunna ses och användas digitalt. De tjänster som finns tillgängliga digitalt (exempelvis färg och formtester) ska kunna ske i butiken. Kunden ser ingen skillnad mellan E-butiken och fysiska butiken vilket inte heller bör märkas i de trycksaker som distribueras. Detta med allt från hur logan ser ut på profilkläderna till hur broschyrerna kan läsas.

Om Tryckstockholm.nu

TryckStockholm.nu är ett tryckeri i Stockholm som tydligt påvisar att ”syns du inte – så finns du inte”. De hjälper kunder med allt från grafisk design och layout till klassiska trycksaker som broschyrer och effektiva lösningar gällande informationsspridning. Flera exempel i texten ovan är tagen från Tryckstockholm.nu.