Har du aldrig hört talas om UGL förut? Då kanske du snarare hört talas om populära ledarutbildningar och grupputbildningar. Förutom att dessa är tillämpbara i alla organisationer, så är även innehållet så pass populärt, att kursens koncept är bland de mest populära i Sverige. Har man varit länge i en välfungerande verksamhet är sannolikheten stor att du redan skickats på en av dessa kurser. Det som bland annat är speciellt med detta koncept är att det passar alla i verksamheten oavsett vilken roll man har och avdelning man jobbar på. Att lära sig om ledarskap och gruppdynamik är något som kan ha en team building-effekt och ökar sammanhållningen i verksamheten. Sist men inte minst är UGL-utbildningar kända för att utveckla dig på ett personligt plan. Man lär sig mycket om sig själv. Inte minst kring hur man fungerar i grupp och vilken typ av ledarstil som faller naturligt för en.

UGL, för varje individ och grupp

Utbildningen har en tydlig riktlinje i att både ge dig insikt kring dig som individ, men även tillämpa detta på gruppsammanhang. Några saker som du kommer lära dig mer om, från båda perspektiven är:

  • Konflikthantering
  • Struktur i verksamhet
  • Hur välfungerande team funkar
  • Hur gruppdynamik uppstår och utvecklas

5 dagars arbete

Kursen har många mål att uppnå. Många kommer hem med en känsla av att vara frälsta, eller snarare upplysta. En sådan boost kan ha en stor direkt positiv inverkan på en arbetsplats. Genom att 5 dagar intensivt arbeta med dessa områden får man en intensiv rivstart in i sitt nya jag, och grupptillhörighet. Som ledare kan du även lära dig mer om hur du tillmötesgår olika typer av personligheter på arbetsplatsen och hur konflikter hanteras på ett idealt sätt.

Utveckla dig själv

Tänk på att det kan vara en utmaning att utveckla sig själv. Tampas man redan med tunga svårigheter i en vardagsliv kan en sådan utmaning och intensivt djupdyk i en sådan här kurs vara överväldigande. Det är rekommenderat att man endast söker UGL-utbildning om man är i balans i sig själv och önskar nå en ny nivå av välbefinnande.