Content marketing är ett mycket använt begrepp inom digital marknadsföring. Men vad är content marketing och vilka företag gynnas av denna marknadsföringsväg?

Vad är content marketing?

Content marketing kan översättas till ”innehållsmarknadsföring” vilket även tydligare visar på vad det handlar om. I korthet innebär det att med riktigt bra innehåll marknadsföra ett företag eller en produkt. Istället för att locka med priser, kampanjer och reklamannonser bygger företaget upp en stark trovärdighet hos kunden genom att vara extra kompetens inom sitt område. En kompetens som återspeglas i allt från hemsida och social media till broschyrer i butiken.

  • Starkare varumärke
  • Skapar lojala kundgrupp
  • Ökad kunskap hos företag och kunder
  • Blir inte lika prispressad

Med kunden i fokus

Vad är content marketing i förhållande till klassisk reklam? Svaret handlar framförallt om vems behov som sätts i fokus. När ett företag har stora reklamannonser i tidningar och på busskurer är målet att ”övertala” personer att bli kunder. Till stor del kommer marknadsföringen att nå personer som aldrig kommer bli en kund. Med content marketing läggs istället fokus på kundens behov.

En person som vill köpa en cykel kan vara intresserad av hur olika växlar fungerar, vad som skiljer mellan olika märken och om elcykel kan vara ett alternativ. Personen kan gå in i en butik och prata med en (förhoppningsvis) påläst säljare som kan guida till rätt beslut. Men denna säljare finns inte online vilket gör det extra viktigt med pedagogiska filmer, instruerande text och inspirerande artiklar. Innehåll som därmed ”ger” besökaren mervärde. Detta kan alltså ställas i kontrast till reklam som bara försöker ”sälja på”.

Innehåll som finns kvar

Långsiktigt är även content marketing mer bestående än traditionell reklam. Material som skapas om produkter och artiklar som är inspiration är generellt tidlöst och kommer därmed att bidra med kunskap till besökarna under lång tid.

Var kan innehållet publiceras?

Det som kännetecknar content marketing är att materialet alltid publiceras på platser som företaget har kontroll över. Ofta nämns dess hemsida och blogg men det kan självklart även vara andra hemsidor samt social media. Materialet ska därmed inte ”dra in” kunden till hemsidan utan snarare ta vara på de som kommer dit.

Sammanfattat: Vad är content marketing? Det är väl genomtänkt material som publiceras inom de kanaler som företagen har tillgång till. Detta så som blogg, hemsida, Facebook och annan social media. Materialet har som mål att attrahera besökare till butiken genom innehållsrikt, pedagogiskt och inspirerande material.