År 2014 blev det lagligt att bygga så kallade komplementhus på tomter som redan innan hade en huvudbyggnad. Det unika var att de kunde byggas utan bygglov vilket tidigare bara gällde för friggebodar (max 10 kvm). Dessa nya attefallshus blev snabbt mycket populära och används idag till allt från gäststuga till fritidshus.

Vad är komplementbyggnad?

På alla bebyggda tomter finns en huvudbyggnad. Det är i regel första byggnaden som byggs på tomten och i detta fall krävs bygglov. När sedan mindre byggnader önskas byggas kan detta vara komplementbyggnader. Ett exempel är friggebod, med gräns på 10 kvm och därefter attefallshus på 25 eller 30 kvm.

Skulle ett attefallshus ställas på en obebyggd tomt kommer det alltså inte klassas som komplementbyggnad utan huvudbyggnad – vilket därmed kräver bygglov.

Byggregler för attefallshus

Utöver att det måste vara komplementbyggnad finns ett par kriterier som behöver vara uppfyllda för att en byggnad ska kunna klassas som attefallshus.

  • Fristående – Det får inte vara byggt ihop med andra byggnader
  • Max 30 kvm – Markytan får maximalt vara 30 kvm
  • 4 m höjd – Upp till taknocken får det maximalt vara 4 meter. Det är denna höjd som möjliggör loft – läs mer nedan.
  • 4,5 m från tomtgräns – Byggnaden får inte ställas mindre än 4,5 meter från tomtgräns. Skulle däremot grannen ge ett grannintyg på att byggnaden får ställas närmare så går det bra.
  • Bygganmälan – Visserligen krävs inte bygglov men en bygganmälan behöver alltid skickas in inför att huset byggs upp.

Loft skapar större yta

Utifrån att ett attefallshus får ha höjd upp till taknocken på 4 meter skapas förutsättningar för loft. Det är därmed extremt vanligt att ett loft byggs över ca en tredjedel av byggnaden. Ett exempel kan vara att markytan är 30 kvm och loftet 10 kvm. Det skapar ett boende med högt i tak på stora delar och knappt 2 meter på vissa delar. I teorin skulle det gå att bygga två våningar men det skulle i så fall innebära att takhöjden skulle bli ca 1,80 – 1,90 m vilket kan upplevas trångt. Men allt beror på vad byggnaden är tänkt att användas till. Är målet att ha så många sovplatser som möjligt kan det vara smart att utnyttja ytan maximalt. De flesta modeller är däremot planerade så att 8 – 10 kvm är loft.