En interim CIO som går in i en organisation gör det ofta i samband med ett stundande förändringsprojekt. Det kan också vara lämpligt när befintlig CIO inte kan arbeta under en period – av en eller annan anledning.

Vet mer om CIO

CIO står för Chief Information Officer och har ett övergripande ansvar för IT-avdelningen. Titeln CIO används över stora delar av världen och är inget unikt för ett enskilt land. En interim CIO behöver vara duktig på att snabbt förstå organisationen och till exempel hur en given förändring ska implementeras.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Arbeta för att förbättra en organisations IT-säkerhet
  • Vara ansvarig för att implementera stora system
  • Agera ledare för verksamhetens IT-tekniker

Krävs det någon utbildning för att bli interim CIO?

Det finns inga formella krav på utbildning för att arbeta som interim CIO. Vanligt är att man har en akademisk utbildning inom IT, eftersom det ställs höga krav på att man är tekniskt kompetent överlag.

Många med erfarenhet inom yrket kan dock skriva under på att man inte kan bli bäst på allt. En bättre strategi är att avgränsa sig och kunna mer om mindre, så att säga. Fortfarande krävs dock generellt en hög förståelse för IT i allmänhet – inte minst för att skapa ett förtroende hos dem man ska leda.

Vilka förmågor krävs för att vara en duktig interim CIO?

Flera förmågor krävs för att bli en duktig interim CIO. Till exempel:

  • ”People skills”. Många menar att en av de viktigaste förmågorna är att kunna ta männuskor på ett bra sätt. Medan processer och problem ofta är desamma mellan olika organisationer, är människorna det inte.
  • Teknisk kompetens. Du bör ha en mycket god förståelse för IT överlag för att arbeta som interim CIO. Det finns inga formella krav på utbildning – men en IT-utbildning på högskolenivå är vanligt att ha i bagaget.
  • Gott ledarskap. Som CIO har du en ledande befattning och gynnas således av goda ledarförmågor. Det är en stor del av arbetet och är kanske en förmåga som gärna bör prioriteras och utvecklas i den mån det är möjligt. En fördel är också om du som person har förmågan att engagera människor.
  • Kommunikativa förmågor. Att engagera, ge instruktioner och lära av andra på ett effektivt sätt kräver kommunikativa förmågor.