Stammarna är en viktig del i vilken fastighet som helst. De för allt från vatten, avlopp och annat in till fastigheten och ut från densamma. Men likt alla andra sorters system kan rörsystemet förr eller senare bli alltför gammalt och slitet. Då är det tyvärr oundvikligt att det fallerar, vilket gör att vattenläckor och andra problem uppstår. Därför är det viktigt att regelbundet utföra ett stambyte i Stockholm. Detta för att förhindra problemen innan de uppstår eller förvärras.

Ett stambyte i Stockholm kan ofta föranledas av vattenläckor

Det finns vissa specifika tecken som kan indikera att det börjar bli dags för ett stambyte i Stockholm. Till exempel kan dessa tecken vara sådana indikationer på att rörsystemet i fastigheten är på väg att fallera:

 

  • Ålder. Rörens ålder är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man beslutar huruvida rören behöver bytas ut eller ej. Vissa rör är tillverkade av material såsom gjutjärn, stål och koppar vilket gör att de håller i cirka 50 till 100 år. Andra rör är istället tillverkade i plastmaterial och har en kortare livslängd på 25 till 40 år. Därmed kan det vara dags att byta stammarna om fastigheten börjar bli lite äldre och ett sådant byte ännu inte har gjorts.
  • Rost. Rost innebär att rören sakta men säkert bryts ner till följd av att de utsätts för vädrets makter eller andra faktorer. Med tiden kan rosten försvaga rören och göra så att vattenläckor uppstår. Om du till exempel upptäcker att rören är missfärgade eller flagnar kan detta vara ett tydligt tecken på att de behöver bytas ut.
  • Vattenläckor. Vattenläckor är ett av de allra vanligaste tecknen att hålla utkik efter när man funderar på huruvida en fastighet står inför ett stambyte i Stockholm eller ej. För om du upptäcker vattenskador eller hör ljudet av vatten som rinner trots att vattnet är avstängt via kranen har sannolikt en vattenläcka uppstått. Dessa kan orsaka omfattande skador om de inte tas itu med, så det är viktigt att göra detta snarast möjligt.

 

Dessutom finns det fler tecken att hålla utkik efter, såsom lågt vattentryck, dålig luft samt synliga skador på rörsystemet.