Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Månad: april 2018

Utbildning inom personlig assistans

Att arbeta inom personlig assistans är vanligt. Faktum är att det är ett av de vanligaste yrkena i Sverige, med ungefär 73 000 anställda. Av dessa 73 000 är ungefär tre fjärdedelar kvinnor, och resterande är män. Den som vill jobba som personlig assistent går en god arbetsmarknad till mötes. Konkurrensen om jobben är mycket liten, även om det varierar lite mellan olika län.

Personkemi i fokus

För att börja jobba med personlig assistans är det i många fall främst personkemin man sätter fokus på. Dock kan vissa arbeten kräva att man är utbildad undersköterska. Något annat som är vanligt är att en internutbildning hålls vid arbetets början, vilket nästan alltid krävs i viss mån. I vissa fall kan den dock vara mer komplicerad och djupgående än i andra. Det kan till exempel handla om utrustning eller något särskilt kring brukarens tillstånd som kräver träning för att kunna hantera.

Några sjukvårdande uppgifter är det dock inte tal om, generellt. Det kan hända att assistenten får göra en del uppgifter på delegering av sjuksköterska, så som att dela ut medicin, till exempel. Det är just i sådana här fall det kan ställas särskilt höga krav på den som är assistent, till exempel en utbildning som undersköterska.

Körkort kan vara en merit

Ett vanligt B-körkort kan anses vara en merit hos många arbetsgivare, men det beror helt på vilka behov brukaren har. Det finns väldigt många som jobbar inom personlig assistans utan att ha ett körkort (eller så har man ett körkort men har inget behov av det). Om brukaren har problem med att gå och regelbundet behöver färdas med bil kan körkort vara en merit, eller till och med ett krav för att kunna söka tjänsten.

Givetvis finns det många som inte har problem med fysiken över huvud taget – och där är körkortet kanske lite mindre värt som merit. Särskilt om ni bor i en större stad med god kollektivtrafik. Om ingen kollektivtrafik över huvud taget finns att tillgå, kan körkort givetvis vara ett krav, oaktat brukarens fysiska form. Om inte annat krävs det kanske för att assistenten att ta sig jobbet.

Bli arborist i Stockholm

En arborist är någon som är specialist på trädvård. Yrkesgruppen är än så länge relativt liten i svenska och nordiska länder, men bland de som är duktiga finns mycket låg arbetslöshet. Givetvis varierar efterfrågan beroende på säsong (och en rad andra faktorer). Stockholm, som delvis är känt för att ha många grönområden – såväl centralt som i kranskommuner – bjuder potentiellt på många arbetstillfällen för den som funderar på att bli arborist. Ytterligare en fördel med just Stockholm är att det är en stor stad, och att arbetstillfällena normalt är många överlag. 

Vägen dit

Det finns inte endast en utbildning som gör en till arborist i Sverige. Däremot finns flertalet utbildningar som kan vara meriterande för arbetet. Till exempel finns Naturbruksprogrammet att läsa i Spånga strax utanför Stockholm. Det här ger dig goda förutsättningar att påbörja en karriär i yrket. I Stockholm finns, kanske som bekant, även goda möjligheter att studera gymnasiala kurser på vuxennivå. Som vuxen kan det dock vara en bättre väg att börja som lärling. 

Förutom en grundläggande utbildning, finns kurser som är mer nischade just mot att kunna jobba som arborist. De flesta som är arborister på heltid är utbildade i andra länder, där yrket är lite större. Till exempel finns högskolor i Tyskland, Storbritannien och USA. Det andra alternativet är att börja som lärling och sedan kompletterat sina färdigheter med korta och nischade kurser. 

Certifikat

Efter att ha arbetat som arborist ett antal år kan man bli certifierad trädvårdare av Svenska Trädföreningen. En institution som kanske anses något mer prestigefull att vara certifierad av är ISA, The International Society of Arboriculture. Möjligheterna att ta det här certifikatet finns dock varken i Stockholm eller Sverige. Närmaste land där det här är möjligt är i Norge. Andra länder som tillhandahåller möjligheten är Kanada, Storbritannien, Österrike och USA. 

Lön

Yrket som arborist har av många beskrivits som ett jobb som inte kräver särskilt lång utbildning, men som ändå ger en god lön. Vad olika källor säger om lönen varierar. Vissa menar att den ligger kring 33 000 kronor i månaden i snitt, medan andra källor anger ca 25 000 kronor i snitt. Klart är i alla fall att det beror på erfarenhet och vilket jobb man har. En fördel med att jobba som arborist i Stockholm är att det kan finnas möjligheter till högre lön, jämfört med hur det ser ut i mindre städer i landet. Lönerna är nämligen generellt högre här. 

Konferens under arbetstid

De som ska anordna en konferens kan välja mellan att göra detta via en dagkonferens eller på en anläggning som deltagarna sover över på. Vad finns det för fördelar och nackdelar med degkonferens?

Billigare priser för konferens

I och med att något boende inte behöver bokas blir det betydligt billigare med dagkonferens än när deltagarna även ska bo på konferensanläggningen. Sett till hela kostnaden för en konferens är det just boendet som många gånger väger tyngst. Genom att välja bort detta hittas en betydligt billigare lösning.

Ingen hamnar utanför

Om konferensen genomförs på ordinarie arbetstid kan till största sannolikhet alla följa med. Det är enbart de som sökt ledigt som inte kommer att medverka. Ingen behöver krångla med att flytta träningstider eller få hjälp med att hämta på dagis. Är det istället övernattning är risken stor att några anställda antingen inte kan komma alls eller att de åker hem på eftermiddagen då ordinarie arbetstid skulle varit slut. Därmed kommer de utanför den gemenskap som ofta blir på kvällarna.

Gemenskapstid

Den allra största nackdelen med dagkonferenser är att gemenskapen blir mindre bland de som de deltar. De kommer till konferensen och lyssnar, diskuterar och arbetar. Även om man äter lunchen gemensamt så är det extremt stor skillnad mot att vara på anläggningen dygnet runt några dygn.

När det är övernattning umgås ofta deltagarna kring middagen, i baren, på spa-avdelningen eller på promenader i omgivningen. Detta är en mycket viktig del som en del företag inte lägger så stor vikt vid. Men att få tid tillsammans är grunden för ett långsiktigt bra samarbete.

Transportfråga

Så länge som inte konferensen anordnas på arbetsplatsen tillkommer en logistikfråga. Ska deltagarna ta sig till anläggningen på egen hand eller ska företaget stå med bussar? Om deltagarna ska ta sig dit själv kan det behövas samordnas gällande vilka som har bilar och vilka som behöver skjuts. På mindre arbetsplatser är detta inget större problem men handlar det om ett hundratal personer som ska åka iväg är det en tydligare planeringsfråga. Här nämns ett antal bra konferensanläggningar som tar emot även dagtid.

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑