Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Månad: februari 2019

Reklambyrå i Alingsås

Alingsås är en historiskt viktig ort mitt i västra götaland. Staden angränsar till fyra städer som genom åren haft betydelse vad gälle industri och produktion. Med omkring 40 000 invånare i kommunen finns tillräckligt underlag för en rad verksamheter. Inte minst har man kunnat se ett ökat behov av reklambyråer. Detta till följd av att distanshandel blivit allt viktigare. På en mindre ort känner de flesta till det lokala utbudet, även om behovet av synlighet alltjämt fortsätter att vara av stor vikt. För att nå utomsocknes med produkter och tjänster har dock reklambyråer en viktig funktion!

Från produktion till tjänster

Som flera andra bruksorter har Alingsås genom ett paradigmskifte. Från att ha varit en spelare inom tungindustri har man gått till att i högre utsträckning erbjuda tjänster. Detta gynnar verksamheter inom reklam och marknadsföring som över natt ökar i prioritet. Trots sitt mindre format kan Alingsås uppbringa ett flertal reklambyråer. Vissa av dessa har en klassisk inriktning med fokus på trycksaker och säljande text. Andra reklambyråer i Alingsås har mött framtiden och gått in för att erbjuda digitala tjänster.

Hitta reklambyrå i Alingsås

För den som inte är bekant med Alingsås sedan tidigare kan det vara svårt att hitta den reklambyrå som bäst motsvarar de förväntningar man har. Lokalkännedomen är också begränsad vilket kan påverka det urval man finner. Via nätet finns en uppsjö sammanställningar och listor över företag i alla branscher samt undergrupper. Bland annat kan man hitta sådana vilka kartlägger reklambyråer i Alingsås. På detta sätt kan man snabbare hitta fram till utförare som är experter på de tjänster man är i behov av för stunden!

Att inreda för hunden

Vad är viktigt när man väljer hundsäng för hemmet?
Det är viktigt att hitta en säng som passar fint in i hemmet. Samtidigt ska man inte tumma på kvalitet, komfort eller hållbarheten på produkten.

Var ska man helst placera hundsängen? 
Placera hundsängen på en trygg plats mot ett hörn. Hundar är precis som oss när vi ska välja plats till sängen, gärna uppsikt framför, men en skyddande vägg bakom eller på sidorna om sängen. Enligt Feng Shui så ska man inte ställa sängen i ett currykryss. 

Kan man inreda hundsängen på något sätt för att få den ännu mer som en inredningsdetalj? 
Många är rädda för att ha en säng i vardagsrummet, men när det är en snygg säng så får den gärna synas. Det blir en inredningsdetalj! Följ gärna upp färgen i soffan med en hundsäng i samma skala. En annan sak som är fint är att lägga i några små kuddar i samma stil som soffan, eller häng gärna en filt över hundsängens kant. Då känns det ännu mer som en del av övrig inredning.

Hur ska man tänka färgmässigt när man väljer hundsäng? 
Välj med fördel en hundsäng i någon av de kulörer som är på de större möblerna i rummet. Det ger en fin helhet, alternativt är att gå på en accent-färgen i rummet, det skapar också en fin harmoni.
Ett annat sätt är att gå efter vilket rum man ska placera sängen i, om hundsängen ska stå i ett sovrum kan man välja en säng i den kallare färgskalan, (grå, blå, rosa, grön, beige) som är lugnande både för människor och djur. Om däremot sängen ska stå i ett aktivt rum som ett vardagsrum kan man med fördel välja en i de mer aktiva färgerna som rött eller gult. Det är också en bra idé att välja en hundsäng som matchar hunden pälsfärg. På så sätt kan man kamouflera när hunden fäller.

Söka hjälp för att få gemensam vårdnad

Söka hjälp för att få gemensam vårdnad

Vid de flesta tillfällen då vårdnadshavare flyttar isär uppstår gemensam vårdnad över de barn som dessa personer har gemensamt. Därmed är bägge fortfarande juridiskt ansvariga för barnen. Detta alltså oavsett var barnen bor eller vilka som genomför den dagliga vårdnaden.

Men det finns tillfällen då ena vårdnadshavaren har enskild vårdnad även om den andra vårdshavaren skulle vilja att vårdnaden skulle vara gemensam.

Om föräldrarna var gifta när de flyttade isär uppstår per automatik gemensam vårdnad. Är de inte gifta kommer vårdnaden att automatiskt tillfalla mamman. Det är sedan upp till mamman att svara på om gemensam vårdnad accepteras efter att ett faderskap har bekräftats.

Vid tillfället med samboende kan det alltså uppstå ett tillfälle där mamman har ensam vårdnad och inte vill dela med sig av detta ansvar till den andra partnern. Ett annat alternativ är att ett par som varit gift skiljer sig och att ena parten ansöker om att få enskild vårdnad.

I exemplet med sambo blir det upp till pappan att gå till en domstol för att få igenom gemensam vårdnad. Detta alltså om inte mamman godkänt detta i ett tidigare skede. Med andra ord är det personen som inte har vårdnad som måste ansöka om detta och kräva det via domstol.

Enskild eller gemensam vårdnad – domstolen avgör

Om en fråga om gemensam vårdnad har gått till domstol ser domstolen framförallt på två faktorer för att avgöra beslut i frågan. För det första är det föräldrarnas lämplighet. Med lämplighet menas att personen inte har drogmissbruk, är psykiskt sjuk, har utfört brott mot barnet i fråga m.m. Det ska alltså vara grova och tydliga saker som ska stå i vägen för att inte gemensam vårdnad ska gå igenom.

Den andra punkten som domstolen tar hänsyn till är föräldrarnas samarbetsförmåga. Här ser man på hur föräldrarna har agerat kring att lösa konflikter kring barnet och hur detta därmed skulle kunna ta sig uttryck i framtiden. Detta med målet att inte barnet ska fara illa. Man ser då på historisk fakta och beteendet för att avgöra om föräldrarna skulle klara av gemensam vårdnad eller inte.

Här finns mer information att läsa: https://www.xn--vrdnadstvistt-pfb.se/

Rekrytring

Välkommen till Your Talent. Vi är det engagerade konsultbolaget som är specialister inom rekrytering av Chefer och Specialister. Har din viktigaste nyckelperson sagt upp sig? Lugn, vi finns här och hjälper dig att effektivt leta upp din nästa kollega och talang. Chefsrekrytering tycker vi är extra roligt då personen ofta har stor påverkan på både företagets kultur och resultat. Kanske sitter den där drömkollegan på ett annat jobb idag, men vi kommer både hitta och hjälpa till att attrahera rätt kompetens till ditt bolag. Chefsrekrytering kräver kunskap och professionell hantering av processen. Vi använder oss av kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocess, är experter på attraktion och vet vilka kanaler din tjänst ska synas i för att generera maximal effekt. Vi ledsagar dig och kandidaterna genom processen med van hand och hittar den där stjärnan i urvalet av kandidater. Slutkandidaterna testas och bakgrundskollas, men framförallt håller vi i talangen hela vägen för att inte riskera att förlora den viktiga stjärnan du söker. Vi har ett stort nätverk av kandidater som vi har löpande kontakt med vilket möjliggör tillsättningen av rätt kandidat i rätt tid. Varmt välkommen med din förfrågan så tar vi en pratstund kring hur vi kan hjälpa er framåt i jakten på er nya chefskollega. Your Talent kan Chefsrekrytering och säkerställer hög kvalitet genom hela processen. Har du två interna kandidater som har sökt sig till en av era vakanta chefspositioner? Då kan Second Opinion vara aktuellt. En objektiv bedömning av dina kollegor säkerställer att vi lämnar sådant som historia och magkänsla utanför. Vi hjälper er att bedöma potentialen i personen med hjälp av tester, djupintervjuer och referenstagning. Hör gärna av dig till oss på Your Talent.

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑