Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Månad: maj 2019

Skyddsombudens roll för att skapa en bättre arbetsmiljö för målare

Skyddsombudens roll för att skapa en bättre arbetsmiljö för målare

Målare är ett relativt olycksdrabbat yrke. Även om olyckor givetvis inte sker särskilt ofta, så kan det innebära förödande konsekvenser när så väl sker. Detta eftersom man ibland arbetar med vissa risker – fasadmålningar på höghus i Stockholm är ett exempel på en risksituation.

Den som är skyddsombud har som uppgift att bevaka arbetsgivaren – att kontrollera så att kraven i arbetsmiljölagen följs, tillsammans med kollektivavtalet samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I slutändan är det arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är okej. Samtidigt skall de anställda dock vara delaktiga i arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö. Som skyddsombud representerar man arbetstagarna.

Ett skyddsombud ska finnas på arbetsplatser där det är minst fem anställda. Vid arbeten som är särskild riskfyllda så ska det även finnas om det är färre än fem anställda. Det här kan härledas till exemplet ovan; om målare i Stockholm ska utföra en fasadmålning på hög höjd, så kan ett ombud behövas. Men att snubbla, ramla eller halka är risker även på låg höjd. Vanliga konsekvenser av detta är benbrott och stukningar.

Som skyddsombud representerar man inte bara de ordinarie anställda. Även inhyrda arbetstagare omfattas.

Ett skyddsombud utses genom fackföreningen. Mandattiden är maximalt tre år. I större verksamheter så utses flertalet skyddsombud. Hur många som utses beror på företagets storlek. En av dem kommer i sådana fall att utses till huvudskyddsombud.

Risker

Som andra branscher har måleribranschen sina speciella risker, och situationer man bör ha extra hög säkerhetsmedvetenhet i. I inledningen nämnde vi fasadmålning av ett höghus i Stockholm som ett sådant exempel. Målare i Stockholm och i andra städer där man ofta jobbar på höga byggnader, behöver ha god koll på fallsäkerheten.

  • Fall på hög och låg höjd.Fall på låg höjd kan få till exempel stukningar och benbrott som konsekvenser. Ju högre upp en målare arbetar, desto större kan konsekvenserna bli vid en olycka.
  • Ergonomi. Många arbetsmoment som målare innebär repetetivt arbete i krävande arbetsställningar. God kännedom krävs kring ergonomin.
  • Kemiska risker.Målarfärgen, som ju är det huvudsakliga arbetsmaterialet för en målare, är en kemisk produkt. Många produkter idag är vattenbaserade, men fortfarande används lösningsmedelsburna färger.

Vikten av behörig elektriker i Linköping

En elektriker har genomgått flera års utbildning, oavsett vilken sorts elektriker det handlar om. Samtliga behöriga elektriker går samma grundutbildning och fortsätter sedan att utbilda sig inom mer specifika områden och inriktningar. Det finns bland annat fastighetselektriker, installationselektriker och serviceelektriker, för att nämna några stycken. Om du är i behov av en elektriker i Linköping kan du garanterat hitta något som passar perfekt för ditt ändamål. Kanske ska du lägga golvvärme? Eller dra nya elledningar i väggen? Då är det viktigt att du får hjälp av en erfaren och professionell yrkesman. Det är nämligen olagligt att utföra de flesta elinstallationer på egen hand utan behörighet. Dessutom kan det ge otäcka konsekvenser att greja med elektricitet utan kunskap och erfarenhet.

Vad kostar det?

Priserna för elektriker och andra hantverkare kan skilja sig en del beroende på läge i landet, område och liknande. Dock brukar timpriset ligga någonstans mellan 450 och 650 kronor. Dessutom drar hantverkare av rot-avdraget för dig som är privatperson, något som gör att du kan spara in 30 % på upp till 50 000 kronor.
Priset varierar naturligtvis även beroende på projektets omfattning. Kanske gäller det ett stort installationsjobb som tar flera dagar eller veckor. I andra fall kanske det gäller en enklare installation som blir klar på någon timme. Du kan alltid kontakta några olika elektriker i Linköping för att få prisförslag och därmed kunna jämföra.

Vikten av behörig elektriker i Linköping

Förutom att personskador kan ske om man själv försöker att greja med elen finns det många andra anledningar till varför elektrikerarbetet är reglerat. Bland annat är det viktigt att alla elinstallationer utförs korrekt eftersom bostaden annars kan bli farlig. Det finns egentligen bara några få saker man själv får göra när det kommer till elektricitet. Det du kan göra själv är exempelvis att byta en propp som gått sönder, eller åtgärda en utlöst automatsäkring. Skarvsladdar är något du kan köpa i de flesta affärerna med elprodukter, och dessa kan du även montera själv. Så länge det handlar om högst 16 ampere kan du även själv byta fasta strömbrytare och uttag i väggen.

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑