Företagslarm för alla typer av företag

Som arbetsgivare ska du alltid se till att arbetsplatsen är trygg och säker. Vare sig dina kontorslokaler är stora eller små så bör du se till att skydda dem med ett företagslarm. De flesta företag ser det som en självklarhet att skydda sin personal och sina lokaler mot inbrott, stöld och skadegörelse. Om du ännu inte har skaffat ett företagslarm så bör du absolut överväga att investera i ett. Din personal kommer att känna sig tryggare och du kommer att kunna sova gott på natten. 

Vilket företagslarm passar ert företag? 

Det finns olika typer av företagslarm. Förr i tiden var nästan alla företagslarm kabelstyrda men de har allt mer fått ge vika för trådlösa företagslarm. Trådlösa företagslarm använder mobilnätet eller radiovågor för all kommunikation. När information behöver skickas så kan den skickas antingen till din mobiltelefon eller till en larmcentral. Det kan till exempel handla om övervakningsbilder från era kontorslokaler. Man brukar rekommendera alla företag att även ha kameraövervakning kopplat till en bemannad larmcentral för att garantera säkerheten av lokalerna och för de anställda. Många företagslarm har vibrationsdetektorer som känner av om någon obehörig behöver ta sig in. Om företagslarmet skulle lösas ut så tar alla kameror automatiskt bilder som skickas till bemanningscentralen. 

Företagslarm med många funktioner 

Dagens företagslarm har många olika funktioner. Förutom inbrottslarm med kameraövervakning så kan man även ha brandlarm och överfallslarm. Det finns även andra tillval och tjänster som man kan köpa, till exempel en tjänst som upptäcker eventuellt svinn i lagerlokalerna eller driftstopp. Med din mobiltelefon kan du larma på och av företagslarmet och hålla koll på dina lokaler, var du än befinner dig. Det finns olika kameralösningar och vilken som passar just ert företag beror på vilka behov ni har, hur lokalerna ser ut, inom vilken bransch ni verkar och om ni vill övervaka hela kontorsutrymmet eller bara en del. 

Hur aktiveras ett företagslarm? 

Ett företagslarm kan aktiveras på många olika sätt. Det kan till exempel utlösas av rörelsedetektorer, fotodetektorer eller av magnetkontakter som aktiveras om till exempel dörren forceras. Många larminstallatörer erbjuder kompletta paket där både installation och service av företagslarmet ingår. För detta betalar du ett fast pris varje månad. Ibland händer det att gärningsmän försöker att kringgå larmen för att kunna utföra inbrottet i lugn och ro. Se därför alltid till att ni ha en plan för vad som händer om signalerna på företagslarmet skulle brytas.