När behöver man bygglovsritningar?

Många åtgärder på olika typer av fastigheter kräver bygglov, och för att kunna få ett bygglov beviljat behövs i regel och en rad olika bygglovsritningar. Till och med vid vissa typer av renoveringar kan man behöva bygglov och ritningar för att få klartecken på att få köra igång med det nya projektet.

Omfattande renovering

Man kan renovera mycket utan att behöva varken bygglov eller bygglovsritningar men det finns några saker som kräver båda delarna. Ska man ändra en byggnad mycket – till exempel byta fasadmaterial kan man behöva ansöka om bygglov. Inom vissa detaljplanerade områden kan det till och med behövas om man vill byta kulör på huset!

Andra gånger man kan behöva bygglov och bygglovsritningar är om man till exempel vill ta bort eller flytta en bärande vägg. Detsamma gäller om man planerar att flytta eller sätta in nya fönster och dörrar. Egentligen kan man säga att allt som påverkar byggnadens bärighet kräver lov – och för att få det behövs alltså bygglovsritningar för den befintliga byggnaden som även beskriver vad det är man planerar att göra.

Tillbyggnad

Även vid tillbyggnad behövs ofta bygglov med tillhörande bygglovsritningar – men inte alltid. Kanske är det en farstukvist ska som byggas till, eller ett extra sovrum när familjen blivit större. Att bygga ut är ett stort projekt och innebär ofta att väggar måste öppnas upp eller flyttas om för att man ska kunna nå den nya delen. Om så är fallet, samt att tillbyggnaden ska vara större än 15 kvadratmeter så behöver man i regel ansöka om lov.

Gör man däremot fristående tillbyggnader, till exempel friggebodar och förråd som ligger inom en viss storlek så behövs sällan bygglov. Hur reglerna ser ut kan dock skilja sig beroende på om man bor inom eller utanför ett detaljplanerat område, samt vilken kommun man bor i. Man bör alltså alltid rådfråga med sin kommun innan man drar igång ett bygge.

Bygglovsritningar vid nybyggnation

När man ska bygga ett helt nytt hus eller kanske ett fritidshus behövs bygglovsritningar efter alla konstens regler för att få igenom ett bygglov. Detta är såklart det största projektet av dom alla och inte så konstigt att det finns höga krav.

Några av dom bygglovsritningar som behövs vid nybyggnation:

  • Sektionsritning
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Situationsplan

Kort och gott kan man säga att man behöver bygglovsritningar för allt som kräver bygglov. Exakt när det krävs kan vara svårt att veta eftersom det som sagt kan skilja sig mellan olika områden och kommuner. Kolla alltid upp detta innan ett projekt påbörjas!