Att ha en olycksfallsförsäkring kan vara avgörande för vilken ersättning och hjälp man kan få om man är med om någon form av olycka eller skada. Skulle man dessutom vara med om en skada som ger långsiktiga, bestående men kan visa olycksfallsförsäkringar erbjuda någon form av invaliditetsbidrag. Läs vidare om vad man ska tänka på när man väljer olycksfallsförsäkring.

Viktiga saker att tänka på

En och samma olycksfallsförsäkring passar inte alla. Man måste därför utgå från sig själv och hur ens eget liv ser ut när man jämför och väljer bland olika försäkringar. Till att börja med bör man titta upp så man inte redan skyddas av en försäkring. Det kan nämligen vara så att skydd för olycksfall kan finnas inkluderade i andra försäkringar. Det kan också vara så att man redan har en täckande försäkring via sin arbetsplats.
Ytterligare punkter att ta hänsyn till när man väljer försäkring är följande:

  • Försäkringbelopp
  • Ålder
  • Reseskydd
  • Ersättning vid riskfyllda sporter och aktiviteter.

Försäkringsbelopp

En sak man måste bestämma sig för oavsett vilken försäkring man väjer är vilket försäkringsbelopp man vill betala varje månad. Denna kostnad påverkar i sin tur hur mycket ersättning man kan få vid en potentiell olycka eller skada.

Ålder

Ålder på försäkringstagaren spelar också en stor roll. Exempelvis kan det vara så att man inte får teckna försäkringen hos ett visst företag efter en viss ålder. Det finns emellertid försäkringsbolag som erbjuder försäkringar livet ut. Här kan det också vara viktigt att ta reda på om beloppet sänks efter att man haft försäkringen ett visst antal år, eller när man uppnått en viss ålder.

Reseskydd

Viktigt att tänka på är att en olycksfallsförsäkring inte motsvarar en reseförsäkring när man åker utomlands. Det är nämligen så att olycksfallsförsäkringen i sig inte täcker vårdinsatser när man befinner sig i andra länder. Dessutom upphör den helt att täcka om man befunnit sig utanför Sveriges gränser i tolv månader eller mer.

Ersättning vid riskfyllda sporter och aktiviteter

Det är inte ovanligt att olycksfallsförsäkringar inte täcker skador som uppkommit vid riskfyllda aktiviteter. För dessa typer av sporter och aktiviteter kan det vara smart att utöka sin försäkring, eller skaffa en till som täcker de aktiviteter man brukar göra.