Utbildningstjänster

Utvecklingen på alla områden i samhället går snabbt och det gäller att hålla sig uppdaterad av flera skäl. Dels blir jobbet mer stimulerande när man får lära sig nya saker och bredda sin kompetens. Dels gäller det att inte halka efter inom sitt kunskapsområde....

Tryckeri och gränsen mellan fysiska produkter och digitala

Marknadsföring, information eller dekoration? Dagens tryckerier kan hjälpa till med en mängd olika trycksaker, både estetiska och funktionella. Bara genom att besöka hemsidan till ett tryckeri kan man hitta en hel del inspiration. Detta inte minst för de som jobbar...