Näringsnyheter

En blogg om verksamheter

Kategori: Kommunikation

UGL utbildning – Bättre grupp och ledare

Har du aldrig hört talas om UGL förut? Då kanske du snarare hört talas om populära ledarutbildningar och grupputbildningar. Förutom att dessa är tillämpbara i alla organisationer, så är även innehållet så pass populärt, att kursens koncept är bland de mest populära i Sverige. Har man varit länge i en välfungerande verksamhet är sannolikheten stor att du redan skickats på en av dessa kurser. Det som bland annat är speciellt med detta koncept är att det passar alla i verksamheten oavsett vilken roll man har och avdelning man jobbar på. Att lära sig om ledarskap och gruppdynamik är något som kan ha en team building-effekt och ökar sammanhållningen i verksamheten. Sist men inte minst är UGL-utbildningar kända för att utveckla dig på ett personligt plan. Man lär sig mycket om sig själv. Inte minst kring hur man fungerar i grupp och vilken typ av ledarstil som faller naturligt för en.

UGL, för varje individ och grupp

Utbildningen har en tydlig riktlinje i att både ge dig insikt kring dig som individ, men även tillämpa detta på gruppsammanhang. Några saker som du kommer lära dig mer om, från båda perspektiven är:

  • Konflikthantering
  • Struktur i verksamhet
  • Hur välfungerande team funkar
  • Hur gruppdynamik uppstår och utvecklas

5 dagars arbete

Kursen har många mål att uppnå. Många kommer hem med en känsla av att vara frälsta, eller snarare upplysta. En sådan boost kan ha en stor direkt positiv inverkan på en arbetsplats. Genom att 5 dagar intensivt arbeta med dessa områden får man en intensiv rivstart in i sitt nya jag, och grupptillhörighet. Som ledare kan du även lära dig mer om hur du tillmötesgår olika typer av personligheter på arbetsplatsen och hur konflikter hanteras på ett idealt sätt.

Utveckla dig själv

Tänk på att det kan vara en utmaning att utveckla sig själv. Tampas man redan med tunga svårigheter i en vardagsliv kan en sådan utmaning och intensivt djupdyk i en sådan här kurs vara överväldigande. Det är rekommenderat att man endast söker UGL-utbildning om man är i balans i sig själv och önskar nå en ny nivå av välbefinnande.

Förbättra kommunikationen med kunderna

Att ha en god kommunikation från företag till kund är ofta avgörande för hur det går för verksamheten. Vikten av kommunikation syns inte bara i affärsvärlden, utan i alla relationer. Oavsett om kommunikationen sker mellan företag och kund, mellan syskon, chefer eller lärare krävs det att den sker på ett bra sätt för att relationen ska vara tillfredsställande. I den här texten fokuserar vi på det förstnämnda – kommunikation mellan kund och företag.

Sociala medier

Det blir allt färre företag som inte använder sig av sociala medier för att tala till sina kunder. Det är ett enkelt sätt att synas, marknadsföra erbjudanden och att knyta an till kunderna på. Många företagare väljer att själva gå in på olika medier och recensionstjänster och besvara de omdömen som getts. Ett trevligt svar som ges på en negativ kommentar kan vara avgörande för om kunderna väljer att använda sig av just din tjänst eller inte.

Växel för mobil

För lite mindre företag är det en svår balansgång att hålla koll på telefonerna utan att det tar för mycket tid i anspråk. Det ska vara så lätt som det bara går för kunderna att ta kontakt med er, samtidigt som produktiviteten hos de anställda inte bör påverkas mer än nödvändigt. Många väljer att skaffa en mobil-växel med ett gemensamt inkommande nummer för alla på företaget. Det blir då enkelt att svara, även om delar av personalstyrkan till exempel har lunch eller sitter i möte. För det företag som vill ha en växel för sin mobil, och de anställdas, finns det flertalet tjänster att välja mellan. I synnerhet har detta företag tagit fram bra tjänster inom mobilväxel och flexibla system.

Vara tillgänglig

Att skaffa en mobil-växel till företag är ett bra sätt att vara tillgänglig och ge bra service. Att kontakten besvaras så fort som möjligt är något att sträva efter. Om något till exempel går fel i beställningen i er webshop har de flesta kunder säkerligen förståelse – men om ni inte går att nå på kort tid finns en risk att konkurrent får transaktionen. Något som många företag och e-butiker gör är att förbättra sin kommunikationslösning för att minska tidsfaktorer.

© 2019 Näringsnyheter

Tema av Anders NorenUpp ↑